zveme vás na veřejnou závěrečnou konferenci k centralizovaným rozvojovým projektům Standardy kvality výuky na českých vysokých školách a RVH-PRO: Rady pro vnitřní hodnocení – praxe, rozvoj a organizace. Analýza dosavadních praxí a další rozvoj činnosti rad pro vnitřní hodnocení.

30.11. a 1.12.2023

O konferenci

Konference se koná k příležitosti ukončení dvou centralizovaných rozvojových projektů, které jsou řešeny v letošním roce a financovány Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. Na konferenci budou prezentována významná zjištění řešitelských týmů a výstupy obou projektů.

První den konference se bude věnovat projektu Standardy kvality výuky na českých vysokých školách, který koordinuje Masarykova univerzita. Projekt se zaměřuje na analýzu stávající praxe zapojených vysokých škol v oblasti standardů a metod hodnocení kvality výuky. Výstupem projektu bude přehled standardů, jež definují kvalitní výuku. Ten bude využitelný pro každodenní praxi vysokoškolských pedagogů a bude přispívat ke zvýšení jejich motivace pro výuku a také k rozvoji jejich sebepojetí v roli vyučujících. Práce s průběžnou reflexí vyučujících je nezbytná pro mapování a zvyšování kvality výuky. Principy této práce by se měly stát nedílnou součástí pedagogických kompetencí. Z dlouhodobého hlediska si projekt klade za cíl nejen ukotvit téma kvality výuky, ale především s ním seznámit širokou akademickou veřejnost.

Druhý den konference se zaměří na projekt RVH – PRO: Rady pro vnitřní hodnocení – praxe, rozvoj a organizace. Analýza dosavadních praxí a další rozvoj činnosti rad pro vnitřní hodnocení, jehož hlavním koordinátorem je Univerzita Karlova. Cílem projektu je analyzovat stávající praxi spojenou s fungováním rad pro vnitřní hodnocení na zapojených vysokých školách. Srovnávací analýza se zaměřuje především na činnosti spojené s posuzováním, schvalováním či hodnocením studijních programů. Zjištěné poznatky budou řešitelským týmem vyhodnoceny a zpracovány do podoby metodických doporučení pro činnost a další rozvoj rad pro vnitřní hodnocení.

Podívejte se na fotodokumentaci z průběhu konference.

Program

Čtvrtek 30.11. – Standardy kvality výuky na českých vysokých školách
11:30-12:00REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
12:00-12:15ZAHÁJENÍ KONFERENCE
Jan Mareš, rektor Mendelovy univerzity Brně
12:15-13:45NÁVRH KOMPETENČNÍHO RÁMCE VYSOKOŠKOLSKÝCH VYUČUJÍCÍCH
Zuzana Vařejková, Ingrid Procházková, Masarykova univerzita
Prezentace ke stažení
13:45-14:15COFFEEBREAK
14:15-15:45METODY A NÁSTROJE EVALUACE KVALITY VÝUKY:
Michal Urban, Univerzita Karlova
Prezentace ke stažení
15:45-16:15COFFEEBREAK
16:15-17:45KOLEGIÁLNÍ ZPĚTNÁ VAZBA
Monika Šumberová, Ostravská univerzita
19:00-22:00SPOLEČENSKÝ VEČER
Společenský večer včetně rautu bude připraven pro účastníky konference
v prostorách menzy v budově X v kampusu Mendelovy univerzity v Brně.
Pátek 1.12. – RVH – PRO: Rady pro vnitřní hodnocení – praxe, rozvoj a organizace. Analýza dosavadních praxí a další rozvoj činnosti rad pro vnitřní hodnocení
9:00-9:30REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
9:30-11:00PANELOVÁ DISKUSE 1:
Dosavadní praxe a možnosti rozvoje rad pro vnitřní hodnocení
– shrnutí základních otázek a návrhů doporučení v perspektivách VŠ
moderátor: Jakub Homolka, Univerzita Karlova
Prezentace č. 1 ke stažení, prezentace č. 2 ke stažení, prezentace č. 3 ke stažení
11:00-11:30COFFEEBREAK
11:30-13:00PANELOVÁ DISKUSE 2:
Rozvoj kultury kvality – klíčová role rad pro vnitřní hodnocení?
moderátor: Ondřej Mocek, Mendelova univerzita v Brně
13:00-14:00OBĚDOVÝ COFFEEBREAK

Registrace a kontakt

Registraci prosím proveďte nejpozději do 31.10.2023.

Účast na konferenci je bezplatná.

Místo konání a parkování

Aula v budově A, Kampus Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno-sever (odkaz na google maps).

Parkování pro účastníky konference bude zajištěno v kampusu Mendelovy univerzity, vyhrazena jsou parkovací místa za budou R.

Ubytování

Účastníci konference si ubytování zařizují samostatně. Možnosti ubytování v okolí univerzity:

Kolej Akademie, Koleje J.A. Komenského, Tauferovy koleje

Penzion Bird’s Nest, Euro Apartments, Cosmopolitan Bobycentrum, Pension Point, Hotel Continental, Hotel Europa, Apartmány Belveder Brno, Hotel Arte