Zveme vás na veřejnou závěrečnou konferenci k centralizovaným rozvojovým projektům Standardy kvality výuky na českých vysokých školách a RVH-PRO: Rady pro vnitřní hodnocení – praxe, rozvoj a organizace. Analýza dosavadních praxí a další rozvoj činnosti rad pro vnitřní hodnocení

30.11. a 1.12.2023

O konferenci

Konference se koná k příležitosti ukončení dvou centralizovaných rozvojových projektů, které jsou řešeny v letošním roce a financovány Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. Na konferenci budou prezentována významná zjištění řešitelských týmů a výstupy obou projektů.

První den konference se bude věnovat projektu Standardy kvality výuky na českých vysokých školách,který koordinujeMasarykova univerzita. Projekt se zaměřuje na analýzu stávající praxe zapojených vysokých škol v oblasti standardů a metod hodnocení kvality výuky. Výstupem projektu bude přehled standardů, jež definují kvalitní výuku. Ten bude využitelný pro každodenní praxi vysokoškolských pedagogů a bude přispívat ke zvýšení jejich motivace pro výuku a také k rozvoji jejich sebepojetí v roli vyučujících. Práce s průběžnou reflexí vyučujících je nezbytná pro mapování a zvyšování kvality výuky. Principy této práce by se měly stát nedílnou součástí pedagogických kompetencí. Z dlouhodobého hlediska si projekt klade za cíl nejen ukotvit téma kvality výuky, ale především s ním seznámit širokou akademickou veřejnost.

Druhý den konference se zaměří ne projekt RVH – PRO: Rady pro vnitřní hodnocení – praxe, rozvoj a organizace. Analýza dosavadních praxí a další rozvoj činnosti rad pro vnitřní hodnocení, jehož hlavním koordinátorem je Univerzita Karlova. Cílem projektu je analyzovat stávající praxi spojenou s fungováním Rad pro vnitřní hodnocení na zapojených vysokých školách. Srovnávací analýza se zaměřuje především na činnosti spojené s posuzováním, schvalováním či hodnocením studijních programů. Zjištěné poznatky budou řešitelským týmem vyhodnoceny a zpracovány do podoby metodických doporučení pro činnost a další rozvoj Rad pro vnitřní hodnocení.

Program konference

Čtvrtek 30.11. 2023 – Standardy kvality výuky na českých vysokých školách

11:30 – 12:00                   REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

12:00 – 13:30                   1. BLOK

13:30 – 14:00                   COFFEEBREAK

14:00 – 15:30                   2. BLOK

15:30 – 16:00                   COFFEEBREAK

16:00 – 17:30                   3. BLOK

19:00 – 22:00                   SPOLEČENSKÝ VEČER

Společenský večer včetně rautu bude připraven pro účastníky konference v prostorách menzy v budově X v areálu Mendelovy univerzity v Brně.

PÁTEK 1. 12.RVH – PRO: Rady pro vnitřní hodnocení – praxe, rozvoj a organizace. Analýza dosavadních praxí a další rozvoj činnosti rad pro vnitřní hodnocení

9:00 – 9:30                        REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

9:30 – 11:00                      1. BLOK

11:00 – 11:30                   COFFEEBREAK

11:30 – 13:00                   2. BLOK

13:00 – 14:00                   OBĚD

Registrace a kontakt

Registraci prosím proveďte nejpozději do 31.10.2023. Účast na konferenci je bezplatná.

Referentka kvality – Oddělení kvality
OKR REK, Zemědělská 1, 61300 Brno
Kancelář: A5.31

Místo konání

Aula v budově A, Kampus Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno-sever (odkaz na google maps)

Parkování

Parkování pro účastníky konference bude zajištěno v areálu Mendelovy univerzity v Brně – Černá Pole.

Ubytování

Účastníci konference si ubytování zařizují samostatně. Možnosti ubytování v okolí univerzity:

Kolej Akademie, Koleje J.A. Komenského, Tauferovy koleje, Penzion Bird’s Nest, Euro Apartments, Cosmopolitan Bobycentrum, Pension Point, Hotel Continental, Hotel Europa, Apartmány Belveder Brno, Hotel Arte