Naše služby

Mendelova univerzita v Brně se zaměřuje na biologické, technické, ekonomické, sociálně-politické, environmentální, zemědělské, lesnické a potravinářské obory. Firmám nabízíme specializované vědecké týmy, špičkově vybavené laboratoře, licence nebo poradenské a diagnostické služby.

  • Zakázkový výzkum a vývoj
  • Partnerský výzkum a vývoj
  • Laboratoře a přístrojové vybavení
  • Zakládání, provoz a rozvoj spin-off
  • Odborné poradenství, znalecké posudky, studie a metodiky
  • Prodej licencí na výsledky vlastního výzkumu

Věda v praxi

K usnadnění přenosu znalostí a komunikace s firmami na univerzitě funguje Referát transferu technologií.

Více informací