MENDELU

Na Mendelově univerzitě v Brně vzděláváme budoucí generace odborníků v zemědělství, lesnictví, ekonomii, zahradnictví, regionálním rozvoji, pedagogice a dalších. Naši vědci se zabývají například ochranou životního prostředí, klimatickou změnou, udržitelností, vývojem léčiv, bezpečnými potravinami, chováním spotřebitelů, cirkulární ekonomikou a mnoha dalšími. Univerzita a fakulty sídlí v Brně, s výjimkou Zahradnické fakulty v Lednici.

Jedinečné obory

Na univerzitě najdete spoustu zajímavých oborů, z nichž některé MENDELU nabízí jako jediná v republice.

MENDELU v číslech

  • 5 fakult
  • 9 200 studentů
  • 20 % studentů ze zahraničí
  • 1600 zaměstnanců

Výuka nejen v kampusu

Kampus

Univerzitní kampus se nachází kousek od centra Brna v části Černá Pole. S výjimkou Zahradnické fakulty v Lednici jsou zde všechny fakulty, knihovna, menzy, rozsáhlá zahrada a v blízkosti také koleje. Studenti MENDELU tak mají veškeré zázemí na jednom místě.

Botanická zahrada a arboretum

Součástí kampusu je rozlehlá Botanická zahrada a arboretum MENDELU. Kromě skvělého místa na odpočinek, běh a studium je v zahradě k vidění rozsáhlá sbírka orchidejí. Zahrada slouží také k praktickým cvičením studentů.

Univerzitní lesy

Lesy MENDELU jsou evropský unikát. Žádná z univerzit na našem kontinentu nemá tak rozsáhlý, souvislý a druhově pestrý les v blízkosti školy. Studenti si v lesích, z nichž třetina leží v CHKO, mohou vyzkoušet, jak hospodařit v době klimatické změny.

Zemědělství v Žabčicích

Žabčice jsou místem pro praktickou výuku studentů. Kromě pokusných polí v Žabčicích chováme hospodářská zvířata, například asi 1 200 kusů skotu. Součástí jsou i vinice, z nichž třetina je produkčních a zbytek unikátním genofondem vinných odrůd.