Prohlášení o přístupnosti

Mendelova univerzita v Brně se zavazuje ke zpřístupnění svých internetových stránek https://mendelu.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.


Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky https://mendelu.cz


Stav souladu
Tyto internetové stránky jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Podporované webové prohlížeče
Optimální zobrazení a práci umožňují tyto webové prohlížeče:

Pro desktop: Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari a Opera.

Pro mobilní zařízení: prohlížeče standardně dodávané s mobilními operačními systémy Android, iOS a Windows.


Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1. 6. 2022.
Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Mendelovou univerzitou v Brně.

Prohlášení bylo revidováno dne 17. 10. 2022.


Zpětná vazba a kontaktní údaje
Stále pracujeme na tom, aby tyto stránky byly bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail webmaster@mendelu.cz


Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo podnět zaslaný v souladu s § 9 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz