Dokumenty

Předpisy, formuláře, tiskopisy a vizuální styl.

Úřední deska

Přístup k umělé inteligenci

Ostatní

Evropská charta pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání nových zaměstnanců [pdf] – stáhnout zde

Evropský kodex [pdf] – stáhnout zde

Prohlášení o politice zajišťování integrity výzkumu [pdf] – stáhnout zde

Genderově senzitivní komunikace MENDELU [.PDF]

Jak na genderově senzitivní komunikaci v instituci (od Národního kontaktního centra Gender a věda Sociologického ústavu AV ČR)