Mendelův pavilon

skleníky | chov zvířat | minipivovar | pekárna | masný a mlékařský poloprovoz | cukrářská dílna | mikrobiologická laboratoř | instrumentální laboratoře | fytotrony

Přímo v areálu MENDELU studenti ověřují své znalosti v biotechnologickém pavilonu, který je zázemím pro výzkum v oblastech rybářství, technologie potravin, ekologie, pěstování rostlin, chovu zvířat, biotechnologie, genomiky a proteomiky, biologie rostlin, biochemie, remediace, biosenzoriky a nanotechnologií. Přímo v pavilonu máme například vlastní líheň křepelek, které šlechtíme.

Vyvíjíme a zkoumáme například:

 • jak produkovat zdravější potraviny
 • systém „chytré výživy rostlin“, který by umožnil rostlinám lépe snášet sucho, kvalitněji je vyživovat a omezil přitom negativní vliv na kvalitu půdy a životní prostředí
 • výživu ryb, působení mikroplastů obsažených ve vodě a zdravotní prosperitu ryb chovaných v různých podmínkách
 • jaká je optimální výživa kuřat, křepelek a nosnic, aby ve žloutcích byl vyšší podíl „zdravých tuků“ či abychom snížili tepelný stres u brojlerových kuřat
 • unikátní genotypy rostlin a změny v průběhu jejich domestikace z planých druhů v kulturní plodiny

CEITEC

klimatické komory pro růst rostlin | konfokální mikroskop | hmotnostní spektrometry

V CEITEC MENDELU, jednom z partnerů Středoevropského technologického institutu, se zaměřujeme na výzkum v oblasti živých a neživých věd a jejich vzájemným propojením, a usilujeme, aby se výsledky a získané znalosti přenášely do praxe.

Co se podařilo:

 • popsali jsme roli rostlinného hormonu cytokininu ve vývoji listu
 • spolupracovali jsme na objevu nové membránové organely nezbytné pro přenos proteinů do vakuoly
 • vyvinuli jsme nanočástice schopné účinně a přesně ovlivnit metabolismus jednobuněčných řas

Zkoumáme například:

 • roli rostlinných hormonů v odpovědích na environmentální stres
 • buněčné mechanizmy odpovědí rostlin na environmentální stres
 • vliv světla na odolnost rostlin k nízkým teplotám
 • dopady používání nanočástic na rostlinný metabolismus
 • nanomateriály jako nástroje pro ochranu rostlin

Výzkumné centrum Josefa Ressela v Útěchově

Laboratoře: kompozitních materiálů | ochrany a modifikace dřeva | akustiky | obrábění a mechanických vlastností dřeva | tepelně-vlhkostních vlastností materiálů | dendrochronologie | anatomické stavby dřeva | Bioanalytická laboratoř

Součástí centra, které slouží jak vědcům, tak studentům, je deset laboratoří, komora pro umělé stárnutí dřeva nebo speciální mikrovlnná linka. Studenti tak mohou zkoumat například to, jak dřevo reaguje na extrémní podmínky, které by jinde nebyli schopni navodit. V laboratoři akustiky testujeme vibroakustické vlastnosti dřeva, které se aplikují při vývoji hudebních nástrojů nebo reproduktorů a spolupracujeme na výzkumných úkolech například s firmou Petrof, UTAM AVČR, FEKT VUT a JAMU.

Co se podařilo:

 • datovali jsme dřevěnou studnu z Ostrova na Chrudimsku, která je v současnosti nejstarší dendrochronologicky datovanou dřevěnou konstrukcí na světě
 • sestavili jsme nejdelší standardní chronologii pro ČR, která pokrývá období od roku 5480 př. n. l. až do současnosti
 • vyvinuli jsme reaktivní mořidlo na bázi nanočástic vhodné pro barvení dřeva nebo tepelně upravené prvky pro venkovní použití

Zkoumáme například:

 • výrobu náhražek dřeva a kompozitních desek z rostlinných odpadů, jednoletých rostlin či sena
 • úpravu dřeva tak, aby se zlepšily jeho fyzikálně-mechanické vlastnosti např. rozměrová odolnost a pevnost
 • odolnost dřeva vůči houbám a stárnutí
 • šíření tepla a vlhkosti v materiálech, jejichž simulace se využívají při konstrukci dřevostaveb

MENDELEUM

mikroskopy | sekvenátory DNA | pokročilé přístroji na měření a kvantifikování množství nárůstu DNA ve vzorku | kultivační prostory pro mikroorganismy

V Mendeleu se zaměřujeme především na šlechtění rostlin a jejich ochranu pro zemědělské a zahradnické účely. Mendeleum bylo založeno před více než sto lety a jeho výzkumníci, mezi které patřil například Franz Fimmel, se významně podíleli na rozvoji šlechtitelství v českých zemích. Z instituce vzešly první rajčatové hybridy a další druhy zeleniny a polních plodin.

Zkušebna stavebně truhlářských výrobků a nábytku ve Zlíně

Zkušebnictví | certifikace | aplikovaný výzkum | poradenství | expertízy | vzdělávání

Studujeme a analyzujeme výrobky ze dřeva a na bázi dřeva a podílíme se na vývoji a zlepšování technologií výroby. Stanovujeme například průvzdušnost budov, certifikujeme požární odolnost oken a dveří, testujeme pevnost a trvanlivost výrobků nebo školíme montážní skupiny. Zkušebna slouží také studentům Lesnické a dřevařské fakulty, kteří se v ní učí postupy.

Ve zlínské zkušebně poskytujeme:

 • Služby pro výrobce, dovozce, montážní firmy a investory