Agronomická fakulta

Termíny teprve připravujeme

Lesnická a dřevařská fakulta

Uchazeč

LDF MENDELU vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení v těchto studijních programech: Bc. studijní programy Technologie a management zpracování dřeva – prezenční a kombinovaná forma …
1. 6. 2022 – 31. 7. 2022
Harmonogram: 19. 7. 2022: 9.00 Myslivost – prezenční forma, Lesnictví tropů a subtropů 10.30 Arboristika, Technologie a management zpracování dřeva – prezenční forma 12…
19. 7. 2022 – 20. 7. 2022
Harmonogram: Prezenční forma studia: 9.00 Stavby na bázi dřeva 10.00 Lesní inženýrství, specializa Lesní inženýrství a Lesní inženýrství tropů a subtropů, Technická biologie dřevin…
21. 7. 2022
K zápisu s sebou přineste: Doklad – potvrzení o zaplacení poplatku 150,- Kč (výpis z účtu nebo originál ústřižku zaplacené složenky),úředně ověřenou kopii maturitního…
12. 9. 2022
1. 12. 2022 – 31. 3. 2023
Přijď se na vlastní oči přesvědčit, jak to vypadá v našich učebnách, laboratořích, jaké sbírky lemují naše chodby… Budou se ti věnovat ambasadoři studijních programů z řad studentů,…
2. 12. 2022
Přijď se na vlastní oči přesvědčit, jak to vypadá v našich učebnách, laboratořích, jaké sbírky lemují naše chodby… Budou se ti věnovat ambasadoři studijních programů z řad studentů,…
3. 2. 2023
Přijď se na vlastní oči přesvědčit, jak to vypadá v našich učebnách, laboratořích, jaké sbírky lemují naše chodby… Budou se ti věnovat ambasadoři studijních programů z řad studentů, studijní…
24. 2. 2023

Provozně ekonomická fakulta

Termíny teprve připravujeme

Zahradnická fakulta

Termíny teprve připravujeme

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Hned jak zvládneš přijímací řízení, tak se nezapomeň přijít zapsat do studia, abychom s tebou mohli počítat. Zápis bude probíhat celý den a je jedno, kdy přijdeš. Na zápis přijď do naší Auly …
13. 7. 2022
Výuková část zimního semestru 2022/23 začíná 19. 9. 2022 a končí 16. 12. 2022.

Institut celoživotního vzdělávání

Uvažujete o studiu na ICV, ale hodilo by se vám víc informací? Pak právě vás zveme na Den otevřených dveří v pátek 4. 2. 2022. Začínáme v 10:00 h. Co pro vás připravujeme? …
3. 2. 2023 10:00–15:00