Služby

Odkazy na veškeré žádanky, řešení vašich IT problémů i odkazy na informační zdroje najdete zde.

Zaměstnanecké průkazky

Průkaz zaměstnance je identifikační průkaz, který slouží k internímu použití. Všichni pedagogičtí pracovníci, kteří splňují podmínky, používají mezinárodní průkaz ITIC, na který mohou čerpat slevy a výhody. Nepedagogičtí zaměstnanci si mohou zažádat o průkaz ALIVE Zaměstnanec, který plní funkci identifikačního průkazu a vztahuje se na něj množství výhod. Více informací o ITIC a ALIVE průkazu najdete zde.