Spolupracujeme na mezinárodních projektech

Spolupracujeme s týmy po celém světě – například v Ghaně, Thajsku nebo na Filipínách. Většinou se zaměřujeme na témata udržitelnosti a klimatických změn.

O našich aktuální projektech informujeme v tiskových zprávách.

Kambodža

Pomáháme nastartovat udržitelnou produkci manga v oblasti Kampong Speu v Kambodži. Místní producenti díky českému know how začali s výrobou solárních sušiček ovoce. Dosud značná část úrody manga přišla vniveč, protože ho místní nedokázali zpracovat. Zemědělci se nyní lépe vyrovnají s nadprodukcí.

Mongolsko

Vedeme mezinárodní univerzitní konsorcium v expertních aktivitách zaměřených na udržitelné hospodaření v mongolské krajině. Podporujeme svými znalostmi místní lesnictví, které je v Mongolsku na nízké úrovni. V oboru je nedostatek odborníků a situace s úbytkem a devastací lesních porostů je kritická.

Sokotra

Spočítali jsme, kolik je na ostrově Sokotra v Indickém oceánu endemických kadidlovníků a dračinců. Konečně jsou tak k dispozici tvrdá data, která vědcům dosud chyběla. Ta nyní pomohou v hodnocení stupně ohrožení těchto unikátních dřevin pro mezinárodní Červený seznam IUCN, a tím pádem i nutné ochrany. 

Zambie

Dlouhodobě pomáháme v Zambii, kde hlavními problémy tamních farmářů jsou nevhodné zemědělské praktiky a omezený přístup ke kvalitním zemědělským vstupům (např. osivo, kvalitní plemena hospodářských zvířat). Integrované farmaření podporuje soběstačnost farem a komunit tím, že farmáři kombinují a propojují rostlinnou a živočišnou produkci, které se vzájemně doplňují.

Zahraniční oddělení

Pokud vás zajímají bližší informace o zahraniční spolupráci univerzity, kontaktujte naše Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace.

Přejít na kontakt