AKTUÁLNĚ NA MENDELU

Aktuálně na MENDELU

Klimatická změna postupně mění podmínky chovu ryb v České republice. Zvyšující se letní teplota vody bude pro některé druhy v následujících...

Mendelova univerzita v Brně se připravuje na částečný návrat studentů. Řádově se bude jednat ale jen o desítky případů, většina fakult...

Vědci z Mendelovy univerzity v Brně odchytili za jediný rok v centrální části Moravskoslezských Beskyd pět rysích samců. Každému z nich úspěšně...

Lesníci Mendelovy univerzity v Brně dnes začali v univerzitních lesích na sever od Brna vysazovat některé orientální druhy dřevin z oblasti Balkánu...

Pandemie COVID-19 zasáhla citelně přeshraniční spolupráci. Mendelova univerzita v Brně musela utlumit velkou část svých zahraničních projektů.

Úbytek druhů i počtů jedinců hmyzu je závažný problém, který v posledních desetiletích akceleruje a současně signalizuje negativní změny...

Z hlediska ochrany přírody poměrně neobvyklá metoda řízeného vypalování porostů může významně podpořit výskyt vzácných a ohrožených...

Zájem o léčivky v posledních letech v České republice roste a covidová pandemie tento dlouhodobý trend ještě přiživila. Odráží se to na...

Situace v lesích na sever od Brna se postupně zlepšuje. Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny na jaře vysadí celkem 350.000 sazenic. Je to...

Starší příspěvky

Příspěvky na sociálních sítích

Další aktivity

Aktuálně k COVID-19

Průvodce prváka

SPORT NA MENDELU