Aktuálně

Všechny aktuality

Telegraficky:

V areálu kampusu Černá Pole byl tento týden zprovozněn další výdejní automat na vodu LOKNI. Nachází se konkrétně u poslucháren v objektu C. Stejně jako v objektu Q, tento automat nabízí tarif zdarma.

Administrativu řešíme digitálně. V aplikaci Potvrzení o příjmech si mohou zaměstnanci stáhnout digitálně pečetěný dokument Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění. Univerzita tímto dále postupuje v nastoleném trendu odbourávání papírových dokumentů a elektronizaci interních i externích agend.

Petr Zálešák, student 1. ročníku doktorského studijního programu Aplikovaná a krajinná ekologie na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, zvítězil v mezinárodní soutěži ArcGIS StoryMaps Competition 2023 se svým projektem StoryMap Wind Erosion.

Všechny zprávy

Výstava Udržitelná MENDELU

Věřím, že studium a věda Mendelovy univerzity inspirují ke změně myšlení, kterou pro udržitelný život na naší planetě naléhavě potřebujeme.
Jan Mareš, rektor

Udržitelná MENDELU

.