Pro akademiky, vědce a garanty studijních programů

Na této stránce naleznete veškeré důležité odkazy, které souvisí s publikační činností, projektovou podporou a informačními zdroji. Garanti studijních programů zde naleznou podporu pro správu agendy akreditovaných studijních programů.