MENDELU provedla opatření kvůli výsledkům dvou Erasmus studentek testovaných po návratu do vlasti

22. 3. 2020
Dvě zahraniční studentky byly v tomto týdnu po svém návratu do vlasti pozitivně testovány na nový typ koronaviru. Studentky, které byly na MENDELU v rámci Erasmu, tuto skutečnost obratem sdělily MENDELU a škola se okamžitě obrátila na Krajskou hygienickou stanici v Brně, s kterou spolupracuje na preventivních opatřeních. 

Pracovníci MENDELU ve spolupráci se zmíněnými studentkami, které nepociťovaly podle vlastních slov žádné příznaky nemoci a nechaly se testovat z preventivních důvodů, vytipovaly okruh osob, se kterými se v posledních dnech svého pobytu v ČR setkaly, a předali jej hygienikům. MENDELU uvalila karanténu na studentky bydlící v sousedním pokoji. Případné uvalení karantény na další osoby je věcí hygienické stanice. Pokoje obou studentek byly dezinfikovány, nikdo na nich po jejich odjezdu nebydlel.

Mendelova univerzita v Brně byla první vysokou školou v ČR, která z preventivních důvodů ukončila kontaktní výuku. Toto rozhodnutí padlo hned druhý den po oznámení prvního pozitivně testovaného koronavirem v ČR. Toto opatření zcela jistě vedlo k omezení okruhu osob, se kterými se uvedené studentky v Brně setkaly. Na kolejích v současné době obsazenost klesla asi na pětinu obvyklého počtu. Většinou jde o zahraniční studenty, z nichž řada se nemůže vrátit domů. Studenti musí dodržovat striktní režim. Podobně jako naprostá většina zaměstnanců nemají přístup do areálu školy.

AKTUALIZACE 23.3.2020: Krajská hygienická stanice v Brně provedla testy na nový typ koronaviru u deseti zahraničních studentů ubytovaných na kolejích MENDELU, ve všech případech byly testy NEGATIVNÍ.

Více aktualit

Všechny aktuality