Evropská komise podpořila novou evropskou univerzitní alianci HEROES, která chce posílit odolnost regionů prostřednictvím smart řešení

4. 7. 2024
Aliance HEROES spojuje devět univerzit aplikovaných věd v rámci EU s jediným společným cílem: posílit odolnost regionů, ve kterých se nacházejí, a to prostřednictvím digitálních inovací. Celkem 120 000 studentů a 14 000 zaměstnanců rozprostřených ve 22 kampusech v převážně neurbanizovaných oblastech bude mít prospěch z hluboké mezinárodní spolupráce ve vzdělávání a výzkumu, kterou umožňuje nové financování z programu Erasmus+.

Projekt HEROES (Higher Education for Resilience-Oriented and Empowered Societies) je jednou ze 14 nových aliancí, které byly finančně podpořeny Evropskou komisí na vybudování tzv. Evropské univerzitní aliance.

Aliance HEROES se vyznačuje tím, že ji tvoří výhradně mladé, agilní a regionálně zakotvené univerzity aplikovaných věd. Každá univerzita působí v rámci lokálních a inovačních ekosystémů a aktivně je formuje, přičemž úzce spolupracuje s průmyslem a dalšími partnery v regionu.

Univerzity zapojené do aliance HEROES mají dlouhou historii vzájemné spolupráce, a to na bilaterální i multilaterální úrovni. Nový způsob financování však posiluje ambice HEROES zvýšit odolnost regionů prostřednictvím svých studentů, výzkumníků, lektorů a zaměstnanců.

Posílení odolnosti regionů prostřednictvím smart řešení znamená schopnost daného regionu adaptovat se na změny, které přicházejí a zotavovat se z nich za využití digitálních inovací. Proto se chce aliance HEROES zaměřit na kvalitní profesní a celoživotní vzdělávání, prakticky orientovaný vědecký výzkum, mezinárodní spolupráci a bezproblémovou zahraniční mobilitu mezi sebou. Právě to jsou základní pilíře budoucího mezi-univerzitního kampusu HEROES, který bude založen na udržitelnosti a inkluzi.

Klimatická změna, ztráta biologické rozmanitosti, technologické změny a narušení sociální soudržnosti jsou silně cítit na úrovni základních struktur. Univerzity v alianci HEROES společně se svými studenty a zaměstnanci hrají klíčovou roli v rozvoji digitálních inovací, které vedou k řešení globálních změn na lokální úrovni. Jsme velice potěšeni a vděční EU za finanční podporu, která nám umožní prohloubení naší spolupráce a rozvoj talentované nové generace Evropanů, a to jak v rámci EU, tak i mimo ni,“ uvedla Sofie Mols z Thomas More University of Applied Sciences, výkonná ředitelka HEROES.

„Členství v alianci znamená pro MENDELU propojení s dalšími univerzitami z celé Evropy. Evropské univerzity jsou klíčovou iniciativou pro vytvoření tzv. Evropského vzdělávacího prostoru a transformaci vysokoškolského vzdělávání v Evropě. Důležitý je přínos tohoto projektu pro naše zaměstnance a studenty. Společné výzkumné centrum zaměřené na praxi bude představovat prostor pro nové nadnárodní projekty založené na spolupráci s místí komunitou, podniky a zahraničními partnery. Vytvořeny budou nové příležitosti pro vzdělávání a odbornou přípravu, které povedou k zisku tzv. mikrocertifikátů. Bude možný společný profesní rozvoj zaměstnanců, např. v oblasti využívání umělé inteligence. Aliance by měla přispět ke vzniku společných bakalářských a magisterských studijních programů,” přiblížil Jiří Skládanka, prorektor pro internacionalizaci a vnější vztahy MENDELU.

Univerzity sdružené v alianci HEROES se nacházejí v Belgii, České republice, Dánsku, Německu, Finsku, Litvě, Holandsku, Portugalsku a Švédsku. HEROES také zahrnují přidružené partnery z Albánie, Francie, Řecka, Kosova a Ukrajiny. Alianci HEROES dále podporují odborníci a organizace v mezinárodních sítích, včetně Erasmus Student Network, EURASHE, UAS4EUROPE a Lifelong Learning Platform.

Kontakt pro bližší informace: Mgr. Lukáš Kala, Ph.D., vedoucí Oddělení mezinárodních vztahů a internacionalizace, lukas.kala@mendelu.cz, +420 778 425 693

Více aktualit

Všechny aktuality