Mimořádné události (bombový či ozbrojený útok)

Policejní siréna
Požár na pracovišti

Požární ochrana

 • Proveďte nutná opatření k ochraně osob, varujte ostatní voláním hoří/stisknutím požárního tlačítkového hlásiče (v budovách Q, M, X, D).
 • Je-li to možné, pokuste se požár hasit pomocí hasicích přístrojů
 • Požár ohlaste (budovu, patro, co hoří, zranění), v Brně na vrátnici tel.: 545 135 000, v Lednici přímo na linku 150.
 • Evakuujte se na volné prostranství před budovu.
 • Dále se řiďte pokyny velitele zásahu.

Postup při úrazech

 • Není-li ohroženo vaše zdraví, poskytněte první pomoc zraněnému. Na každém pracovišti je lékárnička první pomoci. Automatizovaný externí defibrilátor je k dispozici v brněnském kampusu (v přízemí budovy B, na vrátnici v budově Q).
 • V případě vážného úrazu ohrožujícího život volejte záchranku (linka 155/ linka 112/aplikace Záchranka). V brněnském kampusu ohlaste příjezd záchranky na vrátnici tel.: 545 135 000.
 • Úraz oznamte nadřízenému nebo vyučujícímu.
 • Každý úraz je třeba zaznamenat do knihy úrazů, za studenty hlášení provádí univerzita. Záznamy se předávají bezpečnostní techničce.
První pomoc

Kyberbezpečnost: Co je třeba pro digitální bezpečí?

Bezpečné chování na internetu

 • Ignorujte e-maily, které vyžadují zaslání vašeho hesla nebo osobních údajů, buďte obezřetní při práci s odkazy v e-mailech.
 • Používejte bezpečná hesla, ke každé službě je vhodné používat unikátní heslo.
 • Své heslo nikomu nesdělujte.
  • Pokud zjistíte, že jste poskytli přihlašovací údaje útočníkům, změňte heslo a kontaktujte správce příslušné služby.
 • Sociálním sítím svěřujte jen informace, které byste byli ochotni publikovat na veřejnosti.
 • Po ukončení práce se odhlaste, jak z webových služeb, tak z počítače.

Zabezpečení počítače a operačního systému

 • Instalujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů.
 • Nepoužívejte nelegální software.
 • Používejte jeden antivirový program.
 • Nepřipojujte se k neznámým nebo nezabezpečeným bezdrátovým sítím.
 • Důležitá data zálohujte.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

MENDELU zpracovává vaše osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro činnost univerzity, případně souvisí se službou, kterou na MENDELU využíváte. MENDELU chrání Vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy.

Prevence nevhodného chování

Šikanu ani jakékoliv obtěžování netolerujeme a zasazujeme se o zdravé a férové prostředí.  Na univerzitě fungují poradci a poradkyně pro Bezpečnou MENDELU, na které se v případě problému můžete obrátit. Nemusíte kontaktovat osobu příslušnou vaší fakultě či pracovišti, obrátit se můžete na kohokoliv z nich.