Jako nejstarší zemědělská univerzita v Československu byla škola zřízena 24. července 1919. Od poloviny 90. let univerzita hrdě nese jméno zakladatele genetiky a jednoho z nejvýznamnějších světových vědců Gregora Johanna Mendela.

Podívejte se na nejvýznamnější milníky

 • 1864 – Od roku 1864 vznikají snahy o založení vysokého zemědělského učení na Moravě. Ty však ztroskotávají na překážkách politického, hospodářského a národnostního rázu. Založení umožňuje teprve vznik samostatné Československé republiky.
 • 1919 – Vzniká Vysoká škola zemědělská (VŠZ), která se skládá z lesnického a hospodářského oboru. Název si drží až do roku 1994. 
 • 20. léta – Škole se přiděluje Školní lesní statek v Adamově a Školní zemědělský statek v Žabčicích. 
 • 50. léta – Původní obory se ruší a místo nich se vytváří Zemědělská a Lesnická fakulta. Zakládá se také Školní zahradnický statek v Lednici na Moravě. V roce 1959 vzniká Provozně ekonomická fakulta. 
 • 80. léta – Vyčleněním zahradnických oborů z Agronomické fakulty se v roce 1985 vytváří Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě. 
 • 90. léta – VŠZ mění název na Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu, čímž se hlásí k odkazu G. J. Mendela. Lesnická fakulta se přejmenovává na Fakultu lesnickou a dřevařskou. 
 • 2000 – Školní zemědělské statky se slučují v jeden Školní zemědělský podnik v Žabčicích. 
 • 2003 – Zakládá se Institut celoživotního vzdělávání, který je od roku 2006 vysokoškolským ústavem.  
 • 2008 – Pro přípravu odborníků v oblasti hospodářství v regionálních, národních i mezinárodních souvislostech vzniká Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. 
 • 2010 – Univerzita používá název Mendelova univerzita v Brně (zkráceně MENDELU). 
 • 2011 – Vznikem samostatného vysokoškolského ústavu CEITEC MENDELU v rámci Agronomické fakulty se univerzita stává součástí meziuniverzitního vědeckého centra excelence Středoevropského technologického institutu.
 • 2012 – Univerzita získává od Evropské komise prestižní certifikáty ECTS Label a Diploma Supplement Label, potvrzující, že její studijní programy a zkušební systém jsou v souladu s principy Boloňské deklarace. 
 • 2013 –  Pro usnadnění pracovního a rodinného života zaměstnanců vzniká Mateřská škola Hrášek.
 • 2018 – Danuše Nerudová stává první ženou ve vedení univerzity. Prohlédněte si vedení univerzity v galerii.
 • 2019 – Univerzita slaví 100 let od svého založení. 
 • 2020 – Jako první vysoká škola v Česku přešla univerzita kvůli pandemii COVID-19 na online výuku.

Všechny historické fotografie naleznete ve fotogalerii.