MENDELU podala projektové návrhy za více jak 570 mil. Kč

9. 9. 2016
Mendelova univerzita v Brně pod vedením koordinátorů prorektora Martina Klimánka a děkana Zahradnické fakulty Roberta Pokludy podala do strategických výzev OP VVV projektové návrhy za více jak 570 mil. Kč.

V rámci výzvy 02_16_015 ESF výzva pro vysoké školy bylo přijato celkem 42 žádostí o podporu v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši 4,6 mld. Kč. V rámci výzvy 02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy bylo přijato celkem 115 žádostí o podporu v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši 13,8 mld. Kč.

Mendelova univerzita v Brně pod vedením koordinátorů prorektora Martina Klimánka a děkana Zahradnické fakulty Roberta Pokludy podala do těchto výzev celouniverzitní strategické projekty „Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity v Brně“ a „Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně“.

Na přípravách projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání se intenzivně od února 2016 podílelo více než 30 osob ze všech součástí univerzity a v termínu výzvy byly odeslány projektové návrhy za 570 mil. Kč. V případě, že projekty budou financovány, budou mít přímý přínos do rozpočtu univerzity a ovlivní chod univerzity nejméně do roku 2022.  

Z projektů by mělo být:

–   financováno více než 120 investičních akcí – modernizace počítačových učeben, nákup unikátního přístrojového vybavení, stavební úpravy, laboratorní vybavení, rekonstrukce učeben, softwarové licence nebo audio vizuální vybavení učeben,

–   pořízeno více jak 1000 kusů nových počítačů,

–   rekonstruováno a modernizováno několik celoškolských velkokapacitních učeben,

–   finančně podpořeno 12 strategických studijních programů, nově akreditovány studijní programy zaměřené na praxi,

–   rozvíjena mezinárodní spolupráce v rámci EU,

–   podpořena nová strategická partnerství především s aplikační sférou napříč celou EU,

–   podpořeno téměř 130 zahraničních přednášejících,

–   modernizováno více jak 80 vyučovaných předmětů,

–   podpořeno dalším vzděláváním 80 akademických a ostatních pracovníků univerzity,

–   podpořen vznik více než 60 předmětů vedených v anglické jazykové mutaci,

–   rozvíjena spolupráce univerzity s aplikační sférou,

–   financovány aktivity vedoucí k vnitřním systémům řízení kvality,

–   podpořeno Profesní centrum.

Výsledky hodnocení lze očekávat v průběhu února 2017 a úspěšné projekty by měly být financovány a realizovány od dubna 2017.

Více aktualit

Všechny aktuality