Konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2016

9. 5. 2016
Srdečně Vás zveme na mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE, která se uskuteční 13.–14. 9. 2016 v Kongresovém centru Mendelovy univerzity v Brně ve Křtinách. Hlavním tématem 8. ročníku konference budou Aktuální výzvy celoživotního vzdělávání a učení.

Na konferenci bude pozornost věnována především:

  • kariérnímu systému pedagogických pracovníků,
  • dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků,
  • pedagogickému vzdělávání akademických pracovníků,
  • očekávání zaměstnavatelské sféry na další vzdělávání zaměstnanců,
  • trendům ve vzdělávání starších dospělých.

Prostor na konferenci však naleznou i další témata vztažená k celoživotnímu vzdělávání a učení (tj. k sekundárnímu vzdělávání, terciárnímu vzdělávání, dalšímu vzdělávání, seniorskému vzdělávání aj.). 

Kdo se konference může zúčastnit

Konference je určena vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům středních škol, doktorandům a širší odborné veřejnosti.

Důležité termíny

Přihlášení účastníků s příspěvkem:  do 10. 7. 2016

Přihlášení účastníků bez příspěvku:  do 31. 8. 2016 

Přihlášení na konferenci a více informací na www.icolle.cz 

Více aktualit

Všechny aktuality