Dohoda o akademické mobilitě mezi MENDELU a Louisiana State University, USA, podepsána

19. 5. 2016
V pondělí 16. května 2016 byla na rektorátě naší univerzity podepsána smlouva o spolupráci v rámci fakultních a studentských výměn mezi Mendelovou univerzitou v Brně a Louisiana State University, Louisiana, USA. Za účasti zástupců fakult a OMVI podepsal rektor MENDELU, Ladislav Havel, a pan John S. Russin, prorektor LSU, specifickou dohodu o výměně studentů a zaměstnanců, která významně zvýší možnosti výměnných aktivit mezi oběma univerzitami.

Úspěšná spolupráce, započatá před necelými dvěma roky, tak dostává nové možnosti. Profesor Russin s manželkou po dvou dnech intenzivní práce se zástupci fakult i jednotlivých pracovišť pokračovali ve své cestě na Slovensko. Na základě této přípravné návštěvy, bude moci celá Mendelova univerzita v Brně znovu využít jejich přítomnosti na podzim 2016 během jejich šestitýdenního pobytu v rámci programu Fulbright Specialist.

{FUNCTION[„po-modules-photogallery“](id=506)}

Více aktualit

Všechny aktuality