Centrum MendelGlobe

19. 6. 2015
Ve středu 17. 6. 2015 byla uzavřena smlouva mezi Mendelovou univerzitou v Brně a Centrem výzkumu globální změny AV ČR za účelem zkvalitnění vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti v oblasti poznání dopadů globální změny na zemědělský a lesnický sektor a navrhování adaptačních opatření. V rámci této spolupráce vznikne společné centrum „MendelGlobe – Změna klimatu a řízené ekosystémy". Smlouvu za smluvní strany uzavřeli rektor MENDELU prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., děkan Agronomické fakulty doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., děkan Lesnické a dřevařské fakulty doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D. a ředitel Centra výzkumu globální změny AV ČR prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.

{FUNCTION[„po-modules-photogallery“](id=327)}

Více aktualit

Všechny aktuality