Zápis do NMgr. studia na AF

Kampus MENDELU
Agronomická fakulta

Zápisy do navazujícího magisterského studia na Agronomické fakultě MENDELU se uskuteční v týdnu od 11. do 12. července 2024.

denčasmístnoststudijní program
11. 7. 20249:00C01Absolventi jiných univerzit nebo jiných fakult MENDELU: Agroekologie, Chov koní a agroturistika, Fytotechnika, MBB rostlin, MBB živočichů, Odpadové hospodářství (prezenční i kombi forma), Pozemkové úpravy a ochrana půdy, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování (prezenční i kombi forma), Technologie potravin, Voda v agroekosystému, Výživa člověka, Zemědělské inženýrství (prezenční i kombi forma)
13:30C01Agroekologie, Fytotechnika, Odpadové hospodářství (prezenční i kombi forma), Pozemkové úpravy a ochrana půdy, Profesní zemědělství, Provoz techniky, Voda v agroekosystému
12. 7. 20249:00C01Agrobyznys, MBB rostlin, MBB živočichů, Rostlinolékařství, Technické znalectví a oceňování (prezenční i kombi forma), Zemědělské inženýrství (prezenční i kombi forma)
13:30C01Chov koní a agroturistika, Jakost a bezpečnost potravin, Krmivářství, Rybářství a hydrobiologie, Technologie potravin, Výživa člověka, Zootechnika

Všechny informace k zápisu najdeš na této stránce.