Státní bakalářské a závěrečné zkoušky

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií