Cena prof. Jindřicha Halabaly 2014

26. 11. 2014 -

Letošní 10. jubilejní ročník soutěže - Cena prof. Jindřicha Halabaly 2014, byl uspořádán dle statutu soutěže pod záštitou Ing. Stanislava Juránka, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje, rektora Mendelovy univerzity v Brně prof. RNDr. Ladislava Havla, CSc., dále děkana Lesnické a dřevařské univerzity v Brně doc. Ing. Radomíra Klvače, Ph.D. a Klastru českých nábytkářů Ing. Radka Brychty. Hodnocení prací a vernisáž proběhla dne 26. 11. 2014 na hradě Špilberk v Brně.

Vystavené práce byly hodnoceny odbornou porotou v uvedeném složení:

  • Technická Univerzita vo Zvolene - Mgr. Elena Farkašová
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave - Prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Petelen, PhD.
  • Vysoká Škola Výtvarných Umení  v Bratislave - Doc. akad. soch. Ferdinand Chrenka
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - MgA. Martin Surman, ArtD.
  • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně -  Ústí nad Labem - Prof. ak. arch. Jan Fišer
  • Mendelova univerzita v Brně - Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D.

Dále byly v porotě přítomni zástupci firem a organizací pracující v oblasti nábytkové a interiérové tvorby

  • Národní centrum nábytkářského designu - PhDr. Dagmar Koudelková
  • TON a.s. - Mgr. Art. Michal Riabic, Art director
  • ATAK design - Ing. Viktor Sinajský
  • Vitra - Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D. (pověřený zástupce)

 

Celkem bylo porotou oceněno 11 studentských prací a dále předáno 7 speciálních ocenění od zástupců jednotlivých nábytkářských firem a organizací.

 

Cenu prof. Jindřicha Halabaly v kategorii - Design nábytku (klauzurní práce) získal:

Jan Kovalovský - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Za návrh - FOLDY

odborné vedení: prof. akad. sochař Pavel Škarka

Hodnocení poroty: Komise zvláště oceňuje kreativní tvarové řešení, promyšlenou konstrukci s vysokou pevností a se značným výrobním potenciálem.

 

Ocenění v kategorii - Design nábytku (klauzurní práce) získal:

Miroslav Nachlinger-Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Za návrh - Stojan na oblečení Bumerang

odborné vedení: Prof. ak. arch. Jan Fišer

Hodnocení poroty: Komise zvláště oceňuje originálně zpracovaný mobiliářový prvek s vysokou užitnou hodnotou a exaktně zpracovaným detailem.

 

Ocenění v kategorii - Design nábytku (klauzurní práce) získal:

Jakub Jurcovják- Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

Za návrh - Stól Sarov pre SWN Moravia

odborné vedení: doc. akad. soch. Ferdinand Chrenka

Hodnocení poroty: Komise zvláště oceňuje velkoformátovou masivní desku, která je zajímavě řešena podpůrnou konstrukcí s promyšlenou kombinací užitých materiálů.

 

Ocenění v kategorii - Design nábytku (klauzurní práce) získal:

Miroslav Truben-Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava

Za návrh - Hojdacie kreslo INA

odborné vedení: doc. Mgr. Miroslav Debnár

Hodnocení poroty: Komise zvláště oceňuje promyšlenou materiálovou skladbu uplatněnou v konstrukci křesla, která reflektuje aktuální trendy v oblasti dynamického sezení.

 

Ocenění v kategorii - Design nábytku (klauzurní práce) získaly:

Miriam Janásová a Zdeňka Havlásková-Mendelova univerzita v Brně

Za návrh - Zastavení v krajině

odborné vedení: Ing. arch. Kovařík, Ph.D., Ing. Svoboda, Ph.D.

Hodnocení poroty: Komise zvláště oceňuje zajímavé řešení externího sedacího nábytku určeného pro meditaci.

 

Cenu prof. Jindřicha Halabaly v kategorii - Design nábytku (závěrečná práce) získal:

Ondrej Bukovec- Technická Univerzita vo Zvolene

Za návrh - Nábytkový systém,podporujúci rozvoj interpersonálnych vzťahov od narodenia po dospelosť

odborné vedení: doc. PaedDr.Peter Kožuško, ArtD.

Hodnocení poroty: Komise zvláště oceňuje zajímavé řešení vícegeneračního mobiliáře se širším využitím.

 

Ocenění v kategorii - Design nábytku (závěrečná práce) získal:

Jakub Kraus-Mendelova univerzita v Brně

Za návrh - Alternativní sedací prvek TRIFIDI

odborné vedení: Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.

Hodnocení poroty: Komise zvláště oceňuje minimalisticky konstrukčně řešený nábytkový prvek určený pro aktivní sezení.

 

Ocenění v kategorii - Design nábytku (závěrečná práce) získal:

Michal Zeman-Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Za návrh - Chair No. 1

odborné vedení: MgA. Martin Surman, ArtD.

Hodnocení poroty: Komise zvláště oceňuje zejména inovativní konstrukční a technologické řešení židle, které je aplikovatelné i v jiných oblastech designu.

Cenu prof. Jindřicha Halabaly v kategorii - Design interiéru získala:

Ivana Moravcová- Slovenská technická univerzita v Bratislave

Za návrh - Priestory FA STU, Bratislava - interiér

odborné vedení: doc. Ing. arch. Michal Hronsky, Ph.D.

Hodnocení poroty: Komise zvláště oceňuje kreativní pojetí návrhu interiéru v reálném prostoru.

 

 

Ocenění v kategorii - Design interiéru získal:

Tomáš Hnáníček-Mendelova univerzita v Brně

Za návrh - Návrh interiéru vinárny

odborné vedení: Ing. arch. Boris Hála, PhD.

Hodnocení poroty: Komise zvláště oceňuje zajímavě tvarově řešený návrh interiéru se zvláštním detailem zařizovacích předmětů.

 

Ocenění v kategorii - Design nábytku a interiéru (střední školy) získala:

Iveta Tesařová-VoŠ a SPŠ Volyně

Za návrh - Knihovna MA.PO

odborné vedení: Ing. František Říha

Hodnocení poroty: Komise zvláště oceňuje vtipné, funkční a konstrukční řešení a variabilní úložný prostor

 

 

Speciální ocenění Národního centra nábytkového designu získal:

kolektiv studentů pod odborným vedením - doc. akad. soch. Ferdinanda Chrenky

Vysoká Škola Výtvarných Umení  v Bratislave

Za návrh - Kolekce klauzurních prací pro TON

Hodnocení: Zajímavá a precizně řemeslně zpracovaná kolekce nábytku pro TON

 

Speciální ocenění od držitelky Red Dot Design Award 2014 - Radky Šrámkové získal:

Aleš Trdý-Univerzita Jana Evangelisty Purkyně -  Ústí nad Labem

Za návrh - Stůl OAK

odborné vedení: Prof. ak. arch. Jan Fišer

 

Speciální ocenění firmy „ATAK  design” získal:

Tomáš Hnáníček-Mendelova univerzita v Brně

Za návrh - Návrh interiéru vinárny

odborné vedení: Ing. arch. Boris Hála, PhD.

Hodnocení: firma Atak Design oceňuje zajímavé řešení prostoru vinárny, který vtipně využívá plošného materiálu.

 

Speciální ocenění firmy  „ATAK  design” získal:

Josef Rozehnal-Mendelova univerzita v Brně

Za návrh - Psací stůl B-54,7

odborné vedení: Ing. arch. Boris Hála, PhD.

Hodnocení: firma Atak Design oceňuje celkovou koncepci stolu a funkční detaily úložných prostorů.

 

Speciální ocenění firmy „ATAK  design” získala:

Iveta Tesařová-VoŠ a SPŠ Volyně

Za návrh - Knihovna MA.PO

odborné vedení: Ing. František Říha

Hodnocení: firma Atak Design oceňuje vtipné řešení solitéru knihovny a její variabilitu.

 

Speciální ocenění firmy „TON a.s.” získala:

Vlasta Kubušová-Vysoká Škola Výtvarných Umení  v Bratislave

Za návrh - Stolička SPLITA

odborné vedení: doc. akad. soch. Ferdinand Chrenka

Hodnocení: Krásný produkt pro TON a.s.

 

Speciální ocenění firmy „VITRA” získal:

Jan Kovalovský-Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Za návrh - FOLDY

odborné vedení: Prof. akad. sochař Pavel Škarka

Hodnocení: Oceněný návrh vychází z koncepce firmy Vitra, jednoduchý design respektující moderní materiály.

 

 

Organizační tým soutěže:

doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D. - vedoucí Ústavu nábytku, designu a bydlení

doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc. - odborný garant soutěže

Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D. - kurátor soutěže


Studuj MENDELU