MENDELU hostila 7. Evropskou agrolesnickou konferenci, na které byla zformulována Proklamace s vizemi a cíli pro rozvoj evropského agrolesnictví v následujících pěti letech.

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií nově nabízí v rámci dalšího vzdělávání Kurzy Bonita firmy z pohledu banky včetně vyhodnocení ESG pro doplnění dovedností v různých profesních i zájmových oblastech. Nabídka kurzů je určena pro širokou veřejnost.

Nový web CzechGlobe ukazuje, jaké nás čekají klimatické změny do konce století. Podílel se na něm i prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D. z Ústavu agrosystémů a bioklimatologie.

V areálu kampusu Černá Pole byl tento týden zprovozněn další výdejní automat na vodu LOKNI. Nachází se konkrétně u poslucháren v objektu C. Stejně jako v objektu Q, tento automat nabízí tarif zdarma.

Administrativu řešíme digitálně. V aplikaci Potvrzení o příjmech si mohou zaměstnanci stáhnout digitálně pečetěný dokument Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění Univerzita tímto dále postupuje v nastoleném trendu odbourávání papírových dokumentů a elektronizaci interních i externích agend.

Petr Zálešák, student 1. ročníku doktorského studijního programu Aplikovaná a krajinná ekologie na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, zvítězil v mezinárodní soutěži ArcGIS StoryMaps Competition 2023 se svým projektem StoryMap Wind Erosion.

Ve čtvrtek 14. prosince se v rámci spolupráce s Nadačním fondem Emil budeme podílet na prodeji vánočního punče ve stánku na Moravském náměstí u sochy Jošta. Výnos z prodeje bude využit na podporu handicapovaných sportovců ze spolku Adventor. Těšíme se na vaši přítomnost a na to, že společně budeme tvořit pozitivní změnu. 

Již 10. ročník  každoroční benefiční akce Dobrotrh, která se bude konat 6. prosince v kampusu MENDELU před budovou Q. Od 27. listopadu až do 3. prosince bude probíhat online aukce. Výtěžek z celé akce poputuje na dobročinné účely pro ty, kteří to nejvíce potřebují.

Podílíme se na vzdělávání středoškoláku, kteří budou chodit do škol edukovat mladší děti o problematice vody a životního prostředí. Kurz pro vodní ambasadory probíhá v termínu 9. – 10. 11. 2023 na Lipce, pracoviště Jezírko.

Vědci MENDELU přednášel 16. a 20. října 2023  ve VIDA! v rámci akce Inovátor pro středoškolské studenty. Podtitulem přednášek na různá témata byly „Fakta a mýty o udržitelnosti na Zemi.“  

Prezentujeme příklady dobré praxe z prostředí MENDELU na výstavě Udržitelná MENDELU v budově Q. Pomáháme budovat udržitelnou a odpovědnou komunitu.

Upcyklujeme. Zahájili jsme sběr již nepoužívaných bannerů a přešijeme je na nový univerzitní merchandise. Minimalizujeme odpad a vytváříme nové hodnoty.

Vytváříme zelené stěny.  Na konci června jsme osázeli jižní stěnu budovy M zelení. Chceme podporovat kvalitu ovzduší v kampusu a okolí a úspory energie.

Šetříme plasty. Nainstalovali jsme automat s filtrovanou chlazenou vodou v budově Q. S aplikací Lokni CZ je pro studenty a zaměstnance zdarma. 

Motivujeme naše zaměstnance a studenty k dárcovství krve. Dne 24. dubna 2023 jsme podepsali memorandum o spolupráci s Fakultní nemocnicí u svaté Anny.