Posláním centra je posilovat a rozvíjet působení MENDELU v oblasti společenské odpovědnosti a prostřednictvím spolupráce s dalšími vysokými školami, institucemi, asociacemi, podniky, ministerstvy a místní komunitou podporovat rozvoj společenské odpovědnosti v České republice.

Pedagogické aktivity

Rozvoj a podpora výuky společenské odpovědnosti, udržitelnosti a regionálního rozvoje s důrazem na praktické využití znalostí a zapojování aktivizačních metod výuky tzv. learning by doing; spolupráce s experty z praxe.

Sdílení znalostí a zkušeností, nových trendů a metod výuky s ohledem na aktuální situaci v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti.

Společné projekty studentů napříč univerzitami, spolupráce v rámci konzultační činnosti při závěrečných pracích. Organizace studentské soutěže a výstavy soutěžních projektů s praktickým dopadem

Vědecko-výzkumné aktivity

Společný výzkum v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti.

Společné odborné vědecké články a další publikace.

Společné vědecko-výzkumné projekty zaměřené na realizaci výzkumu v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti.

Realizační aktivity

Organizace veřejných konferencí a workshopů zaměřených na rozvoj společenské odpovědnosti a udržitelnosti vysokých škol.

Organizace společných studentských akcí.

Organizace veřejných akcí se zaměřením na podporu rozvoje společenské odpovědnosti u místní komunity.

Poradenská činnost pro veřejné i soukromé subjekty v oblasti společenské odpovědnosti.

Spolupráce s Asociací společenské odpovědnosti, zapojení do Platformy zainteresovaných stran společenské odpovědnosti, spolupráce s ministerstvy při utváření strategických dokumentů týkajících se společenské odpovědnosti(Národní akční plán aj.), spolupráce s dalšími zainteresovanými institucemi a organizacemi v České republice i v zahraničí.

Analýza společensko-odpovědných aktivit partnerských vysokých škol dle mezinárodně uznávaných standardů (ISO 26000, GRI aj.) a následná doporučení pro rozvoj společenské odpovědnosti vysokých škol.

Vytváření pravidelného reportu společenské odpovědnosti a udržitelnosti MENDELU.

Zapoj se!

Chcete být součástí pozitivních změn ve společnosti? Společně můžeme pracovat na rozvoji společenské odpovědnosti a udržitelnosti a tvořit pozitivní změny ve světě.

Ing. Sylvie Formánková, Ph. D.
Ústav managementu, PEF