Informace o programu

Zajímá tě ekonomika, ale zároveň je pro tebe důležitá i ochrana životního prostředí?

Dává ti smysl studovat multioborový program, který tě perfektně připraví pro budoucnost ve veřejné správě, v organizacích zabývajících se regionálním rozvojem, ale díky schopnostem myslet v souvislostech po tobě skočí i v soukromém sektoru?
Tak právě pro tebe je Regionální rozvoj ten pravý! Poskytne ti znalosti a přehled v ekonomické oblasti, sociologii a ekologii. To vše ve vzájemných souvislostech.
Podat e-přihlášku
Titul:
Bakalářský (Bc.)
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Délka studia:
3 roky
Forma studia:
Prezenční
Začátek studia:
23. září 2024
Kritéria pro přijetí:
Test předpokladů ke studiu nebo SCIO testu OSP resp. VŠP s minimálním percentilem 40.
Navazující studijní programy:

Vyučované předměty - prezenční

Výpis vyučovaných předmětů vychází z aktuálního školního roku a je pouze orientační.

Uplatníš se jako

  • Manažer v soukromém i státním sektoru
  • Úředník ve veřejné správě
  • Podnikatel ve vlastní činnosti
  • Konzultant v poradenských institucích regionálního rozvoje
  • Odborník ve finančních institucích podporující mezinárodní rozvojové aktivity
  • Odborník ve svazech a sdruženích
  • Manažer v projektovém řízení

Dodatečné informace

Co o programu řekli absolventi?

Vzpomínám na rodinnou atmosféru a možnost podílet se na chodu fakulty. Kromě širokých a komplexních znalostí z výuky jsem mnohé načerpal i jako jeden ze zakladatelů studentského spolku Akademická unie
Ing. et Ing. Jaroslav Zavadil
Vzpomínám na rodinnou atmosféru a možnost podílet se na chodu fakulty. Kromě širokých a komplexních znalostí z výuky jsem mnohé načerpal i jako jeden ze zakladatelů studentského spolku Akademická unie
Ing. et Ing. Jaroslav Zavadil
Vzpomínám na rodinnou atmosféru a možnost podílet se na chodu fakulty. Kromě širokých a komplexních znalostí z výuky jsem mnohé načerpal i jako jeden ze zakladatelů studentského spolku Akademická unie
Ing. et Ing. Jaroslav Zavadil

Máš dotazy?

Ambasador programu

Získávat všestranný přehled, schopnost myšlení v souvislostech a propojování zdánlivě nesouvisejících oborů je přesně to, co se učím během studia Regionálního rozvoje. Oceňuji přátelské prostředí fakulty a možnost zapojení do jejího chodu.