Ústav informatiky

Zemědělská 1, 61300 Brno

Web: http://informatika.mendelu.cz/
E-mail: oldrich.trenz@mendelu.cz
Telefon: +420 545 132 201
Vedoucí: doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.
Sekretariát: Blanka Krejčí
Další informace: Zaměstnanci