Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1, 61300 Brno

Web: http://www.mendelu.cz
E-mail: info@mendelu.cz
Telefon: +420 545 131 111
Rektor: prof. Dr. Ing. Jan Mareš
Kvestor: Ing. Jiří Ševčík