Na fungování krajiny upozorňuje nová desková hra

30. 12. 2021
Jak fungují vztahy mezi lidmi a krajinou se v době klimatické změny učí nejen středoškoláci, ale také žáci základních škol. Pochopit všechny důležité aspekty jim pomůže nová desková hra, na jejímž vývoji se podíleli i vědci Mendelovy univerzity v Brně. Hra je zaměřená na vysvětlení vztahů a vazeb v krajině a upozorňuje tak na možné následky lidské činnosti, které se mohou přímo i nepřímo v území projevit, říká Hana Vavrouchová z Ústavu aplikované a krajinné ekologie AF MENDELU. Pro školy je zdarma.

Hra o krajině s názvem HRAJINA je určena primárně pro věkovou kategorii 12-19 let, tedy pro žáky druhého stupně základních škol a středoškoláky. Využitelná je ale i napříč generacemi. „Jednotlivé vztahy a vazby hra prezentuje ve zjednodušené formě. Pochopení věcí na rovnici příčina-následek nejmladší generací může pomoci racionalizovat využívání území,“ uvedla Vavrouchová.

Hráči se například učí, jaká rizika s sebou přináší zábor půdy, hospodaření na nevhodných pozemcích či jaká preventivní opatření přijímat za účelem snížení projevů sucha či následků povodně. Hra jinými slovy simuluje reálné využívání krajiny s projevem pozitivních i negativních událostí, které ji ovlivňují.

Hráči jsou rozděleni do zájmových skupin, mezi které patří veřejnost, volný čas, zemědělci, služby a podnikatelé. Každá skupina buduje v krajině a v zastavitelném území odlišné prvky, na jejichž výstavbu potřebuje dostatek financí. Těch je ovšem mnohdy nedostatek, a proto se každý hráč musí snažit stavět co nejvíce prvků, které generují zisk. Všechny budované prvky mají jak environmentálně příznivější variantu, tak tu konvenční. Výhodou environmentálně příznivějších prvků je jejich prevenční účinek před vlivem nenadálých událostí, jako je sucho, požár nebo povodeň.

„Vyváží ale tato výhoda jejich vyšší pořizovací cenu? To je otázka, kterou si každý hráč musí promyslet a z toho pak ve výsledku pro studenty i dospělé plyne poučení, které třeba při vlastním rozhodování uplatní v budoucnu v praxi,“ uvedl Jan Oulehla z MENDELU s tím, že tak jako ve hře i ve skutečnosti je cílem každého obyvatele budovat obec, ve které by se mu líbilo žít, a jejíž okolí dokáže zajistit dostatek potravy i zábavy pro všechny její obyvatele.

Hra o krajině vznikla ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, její vývoj byl podpořen Technologickou agenturou ČR. Hrát se dá i na mobilu. Tato varianta nabízí možnost rozvíjet obec na základě individuálních rozhodnutí v souladu se stanovenými pravidly a čelit možným rizikům využívání území (např. povodni, suchu, erozi).

Kontakt pro bližší informace: Mgr. et Mgr. Hana Vavrouchová, Ph.D., Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF), hana.vavrouchova@mendelu.cz, +420 545 132 490

Bližší info najdete zde.

Více aktualit

Všechny aktuality