prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.Externí oponent – Provozně ekonomická fakulta

Kontakty

Telefon do zaměstnání: +420 545 132 558
Označení kanceláře: Q5.51
E-mail: qqfuchs@node.mendelu.cz

Zobrazit více informací o osobě