Přijímací zkoušky do doktorského studia PEF

Provozně ekonomická fakulta