Právo v praxi krajinného inženýra IX

9:00 – 12:00
Lesnická a dřevařská fakulta

Odborný seminář (online) Právo v praxi krajinného inženýra IX pořádá Česká společnost krajinných inženýrů ČSSI, z.s. ve spolupráci s Ústavem inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně.

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s vybranými otázkami novelizace veřejného stavebního práva, s procesem rekodifikace a se stávajícím právním stavem. Účastníci semináře budou seznámeni se systematikou nového stavebního zákona, jeho členěním. Primárním cílem je snaha objasnit a vysvětlit základní pojmy a instituty nového stavebního zákona se zaměřením na stavební řád a základní postupy dle stavebního řádu ve vztahu k povolování staveb, jejich kolaudacím a povolováním/nařizováním odstraňování staveb.

Organizační pokyny, závazná přihláška a program

Web semináře