Podávání přihlášek ke státní zkoušce

0:00
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Nezapomeň se přihlásit k státní závěrečné zkoušce. Jen tak můžeš své studium ukončit.