Doložení dokladů o ukončeném vzdělání

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Do 23. 6. 2023 musí přijatí uchazeči doložit úředně ověřenou nebo autorizovaně konvertovanou kopii maturitního vysvědčení nebo nostrifikačního rozhodnutí.
A to buď poštou nebo osobně na Studijní oddělení. 

Pokud těmito dokumenty do stanoveného termínu nedisponuješ, máš možnost do 23. 6. 2023 podat žádost o prodloužení tohoto termínu. Žádost sepiš vlastními slovy, vzor na ni nemáme. Žádost se podává v listinné podobě a musí být vlastnoručně originálně podepsaná.