Úřední deska: Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost najdete zde.