Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost

(podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Č. jednací Adresát Věc Fakulta Zveřejněno
15275/2022-1 Jiří Válka Rozhodnutí o ukončení studia FRRMS 20. 10. 2022
UM/15596/2022-1 Lucie Weichtová Rozhodnutí o přerušení studia AF 20. 10. 2022
UM/15772/2022-1 Ondřej Malý Rozhodnutí o přerušení studia AF 20. 10. 2022
UM/15603/2022-1 Veronika Kouřilová Rozhodnutí o přerušení studia AF 20. 10. 2022
UM/15508/2022-2 Kamil Teodor Hvolka Oznámení AF 20. 10. 2022
UM/15846/2022-1 Bc. Daniela Loukotová, DiS. Rozhodnutí o vyměření poplatku AF 20. 10. 2022
14668/2022-2 Ampofo Owiredua Rozhodnutí o ukončení studia FRRMS 17. 10. 2022
UM/15342/2022-1 Anastassiya Astashkina Rozhodnutí o ukončení studia ZF 17. 10. 2022
UM15688/2022-1 David Tesarčík Rozhodnutí o vyměření poplatku AF 14. 10. 2022
UM/15417/2022-1 Bohdan Orlov Rozhodnutí o vyměření poplatku AF 14. 10. 2022
UM/15415/2022-1 Dominika Láníková Rozhodnutí o vyměření poplatku AF 14. 10. 2022
UM/16097/2022-1 Kahosi Aser Oznámení PEF 13. 10. 2022
UM/15125/2022-2 Táňa Lieberzeitová Rozhodnutí o uznání zkoušek AF 12. 10. 2022
UM/13326/2022-2 Lucie Zajícová Rozhodnutí o uznání zkoušek AF 12. 10. 2022
UM/15456/2022-2 Michal Bajgart Rozhodnutí o ukončení studia AF 11. 10. 2022
14817/2022-2 Jolana Kudláčková Rozhodnutí o přerušení studia FRRMS 11. 10. 2022
14991/2022-3,-4 Simona Pěčková Rozhodnutí o uznání doby rodičovství a rozhodnutí o prodloužení lhůt FRRMS 11. 10. 2022
UM/15897/2022-2 Nazar Prylypko Oznámení PEF 7. 10. 2022
14667/2022-2 Keyur Sunilbhai Bhatt rozhodnutí o ukončení studia FRRMS 5. 10. 2022
14669/2022-2 Yug Vishalbhai Shukla rozhodnutí o ukončení studia FRRMS 5. 10. 2022

Uvedené písemnosti je možné si vyzvednout na Pedagogickém oddělení rektorátu (REK) nebo v úředních hodinách na studijním oddělení příslušné fakulty. Po uplynutí 15 dnů od zveřejnění je písemnost považována za doručenou.