Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost

(podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Č. jednací Adresát Věc Fakulta Zveřejněno
4961/2023-191 Imoh Njea Adison Usnesení PEF 21. 9. 2023
UM/16326/2023-1 Mag Rimma Giliazova Rozhodnutí PEF 21. 9. 2023
UM/4974/2022-2 Diya Bakhtyar Majeed Usnesení REK 21. 9. 2023
UM/17320/2023-2 Somnath Chatterjee Rozhodnutí PEF 20. 9. 2023
UM/15125/2023-1 Bc. Eliška Doležalová Rozhodnutí o vyměření poplatku AF 18. 9. 2023
UM/15128/2023-1 David Tesařík Rozhodnutí o vyměření poplatku AF 18. 9. 2023
UM/12534/2023-4 Eva Kučerová Sdělení k podnětu uchazečky ohledně přijímacího řízení LDF 6. 9. 2023
0520/735 Adiya Amanzholova Rozhodnutí o zastavení řízení ZF 5. 9. 2023
UM/6438/2023-1 Gabriel Ahlidza Usnesení REK 5. 9. 2023
UM 15539/2023-1 Terézia Kultanová Rozhodnutí – financování studia ICV 5. 9. 2023
UM/15273/2023-2 Kucher Oleksandra Rozhodnutí PEF 5. 9. 2023

Uvedené písemnosti je možné si vyzvednout na Pedagogickém oddělení rektorátu (REK) nebo v úředních hodinách na studijním oddělení příslušné fakulty. Po uplynutí 15 dnů od zveřejnění je písemnost považována za doručenou.