Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost

(podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Č. jednací Adresát Věc Fakulta Zveřejněno
UM/13865/2022-1 Vojtěch Brachtl Usnesení PEF 18. 8. 2022
UM/13856/2022-1 Mohammad Shamsul Alam Nihad Usnesení PEF 18. 8. 2022
UM/13852/2022-1 Josef Caha Usnesení PEF 18. 8. 2022
UM/13851/2022-1 Hayford Asonerm Usnesení PEF 18. 8. 2022
UM/13850/2022-1 Wisdom Anani Usnesení PEF 18. 8. 2022
UM/13840/2022-1 Stephen Sundar Raj Tamalapakula Usnesení PEF 18. 8. 2022
UM/13839/2022-1 Jakub Sychra Usnesení PEF 18. 8. 2022
UM/13838/2022-1 Adesola Mary Sunmoila Usnesení PEF 18. 8. 2022
UM/13837/2022-1 Shakiru Ogundele Usnesení PEF 18. 8. 2022
UM/13836/2022-1 Muhammad Huzaifa Usnesení PEF 18. 8. 2022
UM/13835/2022-1 Gaston Dann Lysa Dimi Usnesení PEF 18. 8. 2022
UM/13833/2022-1 Andrews Anarfi Kwarteng Usnesení PEF 18. 8. 2022
UM/13832/2022-1 Gideon Amoh Usnesení PEF 18. 8. 2022
UM/13064/2022-1 Romana Jandová Rozhodnutí o vyměření poplatku AF 16. 8. 2022
UM/10852/2022-2 Nina Šebová Pozvánka k zápisu AF 16. 8. 2022
UM/13097/2022-1 Khue Vu Hoang Ngoc Dokumenty o přijetí ke studiu AF 16. 8. 2022
UM/12480/2022-2 Alena Kročková Přerušení studia AF 16. 8. 2022
UM/12022/2022-2 Anna Marie Hlavinková Rozhodnutí o ukončení studia AF 16. 8. 2022
UM/12014/2022-2 Kamila Abdrazakova Rozhodnutí o ukončení studia AF 16. 8. 2022
UM/11950/2022-2 Ruslan Boronin Rozhodnutí o ukončení studia AF 16. 8. 2022

Uvedené písemnosti je možné si vyzvednout na Pedagogickém oddělení rektorátu (REK) nebo v úředních hodinách na studijním oddělení příslušné fakulty. Po uplynutí 15 dnů od zveřejnění je písemnost považována za doručenou.