Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost

(podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Č. jednací Adresát Věc Fakulta Zveřejněno
UM/3601/2024-1 Kateřina Hellmichová Návrh FRRMS 22. 4. 2024
UM/4591/2024-1 Philipp Belcredi Rozhodnutí PEF 18. 4. 2024
UM/3975/2024-1 Antje Carolin Findeis Rozhodnutí PEF 18. 4. 2024
UM/3949/2024-1 Lolita Volnovaia Rozhodnutí AF 18. 4. 2024
UM4590/2024-1 Sára Šloserová Rozhodnutí o ukončení studia ICV 17. 4. 2024
UM/4279/2024-1 Nikolas Melka Rozhodnutí FRRMS 17. 4. 2024
0070/763 Terézia Krajčovičová Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu ZF 12. 4. 2024
3020/2024-1 Yerzhas Aidarkul Rozhodnutí FRRMS 10. 4. 2024
UM/4009/2024-1 Petra Stručková Rozhodnutí FRRMS 10. 4. 2024
0082/763 Klára Slováčková Oznámení o výsledku přijímacího řízení ZF 8. 4. 2024
UM/3399/2024-1 Ing. Eva Šimáčková Rozhodnutí o ukončení studia ZF 5. 4. 2024
UM/3129/2024-1 Gabriela Zbořilová Rozhodnutí o ukončení studia ZF 5. 4. 2024
2202/24/R02 Šimon Válka Rozhodnutí o spojení věcí do společného řízení a Potvrzení o ukončení studia ZF 5. 4. 2024
UM/2980/2024-1 Assanali Zhussupov Rozhodnutí FRRMS 5. 4. 2024
UM/3007/2024-1 Daniel Belian Rozhodnutí FRRMS 5. 4. 2024
UM/2127/2024-2 Elmira Mehdiyeva Výzva FRRMS 3. 4. 2024
UM/3461/2024-2 Shahnur Bin Shahjahan Výzva FRRMS 3. 4. 2024
UM/2052/2024-2 Muhammad Arslan Tariq Výzva FRRMS 3. 4. 2024
UM/3194/2024-2 Mishu Banik Výzva FRRMS 3. 4. 2024
UM/19995/2023-4 Oluwapelumi Temiloluwa Olalekan Výzva FRRMS 3. 4. 2024

Uvedené písemnosti je možné si vyzvednout na Pedagogickém oddělení rektorátu (REK) nebo v úředních hodinách na studijním oddělení příslušné fakulty. Po uplynutí 15 dnů od zveřejnění je písemnost považována za doručenou.