MENDELU vnímá nástroje umělé inteligence jako příležitost pro rozvoj

11. 5. 2023
Mendelova univerzita v Brně vyjadřuje podporu racionálnímu, uvědomělému a etickému využívání umělé inteligence studenty a vnímá roli vyučujících jako mentorů korektního využívání informačních nástrojů. Zároveň si vedení univerzity uvědomuje, že uplatnění umělé inteligence bude přinášet společenské změny a měnit strukturu trhu práce. Přitom bude dopadat i do pedagogických aktivit univerzity a přinášet nové výzvy. Bude měnit formu komunikace učitelů a studentů, zadávání prací, včetně závěrečných, i jejich způsobů hodnocení.

„Univerzita vnímá nástroje umělé inteligence jako příležitost pro rozvoj znalostní společnosti, příležitost rozvoje univerzit jako center vzdělanosti, rozvoje tvůrčí činnosti i praktického uplatnění nových poznatků. Zároveň si je vědoma výzev, které ve společenské rovině i každodenním životě bude aplikace umělé inteligence přinášet,“ uvedl Robert Pokluda, prorektor pro informační a komunikační technologie.

Etické využívání nástrojů umělé inteligence považuje univerzita za jednu z mnoha kompetencí budoucí kvalifikace svých absolventů, včetně znalostí rizik potenciálního zneužití dat, zabezpečení a ochrany osobních údajů a rizik zkreslení informační hodnoty.

„Univerzita hodlá cíleně propagovat využívání umělé inteligence ve všech sférách jejího fungování, ale i sledovat a vyhodnocovat tak, aby mohla tvořit ucelené politiky správné praxe nasazení nástrojů umělé inteligence,“ přiblížil Pokluda.

Více aktualit

Všechny aktuality