MENDELU se v rámci bezpečnosti zaměřuje na prevenci

15. 2. 2024
Mendelova univerzita v Brně realizuje v souvislosti s prosincovou událostí na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy řadu bezpečnostních opatření. Zaměřit se chce především na prevenci, tedy na informovanost zaměstnanců i studujících, jak se v případě mimořádné události zachovat. Zároveň zavádí nový způsob nahlašování takové události pomocí univerzitní aplikace. Nedílnou součástí při zajištění bezpečnosti je i spolupráce s Policií České republiky.

„Hlavním cílem je se začátkem semestru přehledně informovat studující i zaměstnance, jak se v neobvyklých situacích chovat,“ uvedl rektor univerzity Jan Mareš. Za tímto účelem vznikla na univerzitním webu nová stránka, která stručně sdružuje všechny důležité informace týkající se bezpečnosti. Zároveň byl spuštěn nový modul aplikace Moje MENDELU, v rámci něhož může každý uživatel mimořádnou situaci nahlásit přímo členům krizového týmu, kteří podniknou další potřebné kroky.

Se zástupci Policie České republiky je univerzita v kontaktu už od konce minulého roku. Cílem této spolupráce je obeznámit policii s univerzitním areálem, aby bylo případný zásah možné provést v co nejkratším čase. „Případná opatření budou realizována postupně na základě analýzy bezpečnostních rizik a v souladu s doporučeními Policie České republiky. Kontrola zabezpečení areálů ve spolupráci s policií probíhá v brněnském i lednickém kampusu, je nastavena spolupráce se Správou kolejí a menz a vedením školních podniků,“ popsal Mareš.

Na konci ledna proběhlo první školení policie pro členy krizového týmu. Z něj budou vycházet další školení zaměstnanců a studujících, která se aktuálně připravují a proběhnou na začátku semestru. „Školení bude zaměřené zejména na edukaci zaměstnanců a studentů, jak se chovat v případě mimořádných událostí,“ přiblížil rektor.

Více aktualit

Všechny aktuality