MENDELU je stará přesně sto let

24. 7. 2019
Přesně na den před sto lety schválilo revoluční Národní shromáždění Československé republiky zákon, kterým byla zřízena Vysoká škola zemědělská v Brně. Osnovu příslušného zákona poslanci schválili bez debaty v prvém i druhém čtení. Důvodová zpráva ale zmiňovala, že zřízení samostatné vysoké školy zemědělské nesmí být na překážku vybudování zemědělské fakulty při pražské technice jak po stránce věcné, tak personální.

Na škole se vyučovalo od počátku obecně zejména zemědělství a lesnictví. Všechny nové vysoké školy zápasily se všemi nedostatky, které vyplývaly z poválečného hospodářského rozvratu. K němu patřil i katastrofální nedostatek bytů, a tak ani jeden profesor nebydlel v Brně. Profesoři proto přebývali přímo ve svých kabinetech a spali na slamnících. Na VŠZ i na ostatní brněnské vysoké školy učitelé trvale dojížděli, a proto dostali přezdívku „vagónoví profesoři“.

Zápis do prvních dvou ročníků studia zemědělského inženýrství Vysoké školy zemědělské v Brně se konal na rektorátu České vysoké škole technické v Brně ve dvou termínech (16. 10. a 31. 10.). Druhý termín byl určen zejména k zápisu demobilizovaných vojáků. Počátkem školního roku 1919/1920 měla škola celkem 182 posluchačů, z nichž bylo 119 řádných a 63 mimořádných.

Do 1. ročníku se zapsalo 84 studentů, z nichž 1 byla žena. Do 2. ročníku přišlo k zápisu 98 posluchačů, včetně 1 ženy. Podle národnosti zahájilo studium 168 Čechů (včetně 1 ženy), 9 Slováků, 4 Srbové, 1 Slovinka, 1 Němec a 1 Rus. Co do zemské a státní příslušnosti pocházelo 60 posluchačů z Čech, 104 z Moravy, 4 ze Slezska, 9 ze Slovenska, 5 z Jugoslávie a 1 z Polska. Největší počet příchozích tvořili maturanti středních škol. Dnes má MENDELU pět fakult a Institut celoživotního vzdělávání. Loni měla škola 8145 přihlášek ke studiu a 8459 studentů. Mezi významné absolventy univerzity, kterých je ročně v posledních letech přes 2000, patří řada ministrů zemědělství, šéfů největších lesnických firem, vinařů nebo obecně manažerů společností. Blahopřání některých z nich své alma mater najdete zde.

V souvislosti s dnešním kulatým výročím vypadávají z brněnského časostroje na náměstí Svobody v Brně speciální skleněné kuličky s logem výročí Agronomické fakulty, která je nejstarší fakultou školy. Kuličky vypadávají každou celou hodinu od 11 do 23 hodin. Podruhé je sběratelé mohou získat 16. listopadu, což je termín zahájení prvních přednášek v akademickém roce 1919/20.

Bližší informace k historii školy jsou zde.
Podrobnější informace jsou v knize Aleny Mikovcové 100 let příběhů MENDELU, kterou univerzita vydala letos v červnu.

Více aktualit

Všechny aktuality