Končícím studentům budou umožněny konzultace a zkoušky

16. 4. 2020
Aktuální informace k rozhodnutí vlády ze dne 14. 4. 2020: Studentům, připravujícím se na ukončení studia v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v prezenční i kombinované formě studia, se umožňují od 20. 4. 2020 konzultace a zkoušky po domluvě s vyučujícími a při maximálním počtu do pěti studentů na jednom místě, při splnění doporučení MZ ČR.

Vstup do areálu bude umožněn hlavní branou turniketem na studentský průkaz. Současně však musí být i nadále zachována ochrana rizikových skupin pracovníků.

Možnost zapůjčení studijní literatury pro řešení závěrečných prací bude od 20. 4. 2020 rozšířena kromě budovy A také na budovu Z a Lednici.

Bližší informace podají studentům jednotlivé fakulty a jejich vedoucí a budou umisťovány na stránce http://mendelu.cz/koronavirus.

Více aktualit

Všechny aktuality