Výstava Lesem

Hrad Špilberk
Lesnická a dřevařská fakulta

Výstava Lesem vznikla mimo jiné v těsné spolupráci s Lesnickou a dřevařskou fakultou MENDELU. Fenomén lesa propojuje s dějinami společnosti. Výstava připravená Muzeem města Brna potrvá od 7. září 2023 do 30. června 2024.

Výstava chronologicky a tematicky představuje vývoj lesů a lidské činnosti spojené s lesem v okolí města Brna a v kontextu jižní Moravy. Návštěvníkům by měla přinést komplexní poznání o ekosystému, který fascinuje lidstvo od jeho prapočátku.

Autoři výstavy nahlíží na les z různých úhlů, tak jak na něj v proměnách století nahlíželi lidé. Les coby surovinová základna, duchovní prostor či místo relaxace a odpočinku a další. Seznámit se s lesy v okolí Brna a v kontextu jižní Moravy z hlediska jejich vývoje a působení člověka mají zájemci příležitost v sedmi místnostech členěných chronologicky a tematicky.

Výstava je doplněna o doprovodný program.

Výstava lesem