Mezinárodní vědecká konference „Region v rozvoji společnosti: krize, konflikt, nejistota"

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
MENDELU

11. ročník mezinárodní vědecké konference „Region v rozvoji společnosti: krize, konflikt, nejistota“ bude věnován vybraným aspektům regionálního rozvoje v kontextu aktuálního vývoje a soudobých společenských výzev. Konference se tedy mj. zaměří na trendy ve vývoji pandemie Covid-19 a rusko-ukrajinského konfliktu, což jsou fenomény, které mají vliv na bezpečnostní, socioekonomické, regionální a demografické aspekty regionálního rozvoje a mezinárodních vztahů. Konference s multidisciplinárním přesahem se bude zabývat nejenom popisem soudobých krizí, konfliktů a nejistot, ale i jejich případnou hlubší analýzou a případnými řešeními.

HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE

  • Bezpečnostní hrozby a rizika pro ČR (eskalující rusko-ukrajinský konflikt, migrace, kriminalita)
  • Ekosystémové služby (dopad na změny klimatu, snižování chudoby v rozvojových zemích)
  • Komunální a regionální politika (výzvy, trendy, populismus a demokracie)
  • Zemědělská politika (problémy a příležitosti, potravinová bezpečnost)
  • Cestovní ruch v období pandemie Covid-19
  • Socioekonomické aspekty rozvoje regionů (nejistota jako výzva pro podnikání)
  • Globální politické a socioekonomické výzvy (demografické, politické, kulturní a ekonomické aspekty)

Program, hlavní řečníky a další praktické informace naleznete na webu konference.