Univerzita pro život

Už 105 let přinášíme vzdělání a inovace pro budoucí generace. Studenti a vědečtí pracovníci prošli za dobu trvání studijními obory a programy, kde se snaží od samého počátku dosahovat změn v oblasti zemědělství, lesnictví, zahradnictví, ekonomiky a nově i regionálního rozvoje.

105 let chápeme jako výzvu a příležitost. Naše snahy směřují do budoucnosti – cítíme zodpovědnost vůči životnímu prostředí a chápeme význam naší role. Naše studijní programy přizpůsobujeme potřebám měnícího se světa, multidisciplinarita oborů a propojenost s praxí z nás činí univerzitu unikátní a schopnou reagovat na aktuální změny. Naše zodpovědnost nás motivuje přemýšlet jinak, hledat inovativní řešení a přispívat k udržitelnému rozvoji našeho světa.

stopět let mendelu
Absolventi MENDELU

Zahájení Klubu absolventů

Oslavy jsme odstartovali zahájením fungování nového celouniverzitního Klubu absolventů MENDELU. Jeho prostřednictvím s námi zůstanou absolventi v kontaktu, několikrát do roka budou dostávat pravidelné informace o tom, co se na univerzitě děje. Součástí je Karta člena Klubu absolventů s výhodami s partnerskými organizacemi.

Nové profilové video

Na začátku oslav 105. výročí Mendelovy univerzity jsme si nadělili nové profilové video, kde prezentujeme šíři studijních oborů, kam naše studijní obory směřují a zdůraznění toho, že si uvědomujeme naši odpovědnost k přírodě. 

Staň se partnerem oslav!

Chcete nám pomoci s propagací oslav v rámci mediálního partnerství? Máte vlastní nápad, jak byste chtěli oslavovat s námi? Zapojte se, jsme otevřeni spolupráci.

Stáhnout nabídku pro partnery

Záštitu nad akcí převzali