O univerzitě

Mendelova univerzita v Brně, zkráceně MENDELU, je díky založení v roce 1919 nejstarší vysokou školou svého zaměření v České republice. Univerzitu tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav, celá univerzita sídlí v Brně, jedinou výjimku představuje Zahradnická fakulta sídlící v Lednici. Název nese škola po zakladateli genetiky a objeviteli základních zákonů dědičnosti Gregoru Johannu Mendelovi. Univerzita od svého založení dvakrát změnila název, více o její historii můžete dohledat zde.

Fotky ke stažení

Logo ke stažení

 

Fakulty

 

Vysokoškolské ústavy

 

Mendelova univerzita v Brně disponuje účelovými zařízeními pro vědu a výuku, mezi které patří Botanická zahrada a arboretum, Školní zemědělský podnik Žabčice a Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny.

Vedení univerzity a fakult

Rektorkou univerzity je prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Další informace od vedení univerzity najdete zde.

 

Jednotlivé fakulty zastupují děkani:


Studuj MENDELU