Zpráva o reformě rozpočtu EU - citovány výsledky FairTax PEF MENDELU

7. 2. 2017
Ve zprávě o reformě rozpočtu EU jsou citovány výsledky výzkumu v rámci projektu FairTax z PEF MENDELU
Ve zprávě o reformě rozpočtu EU jsou citovány výsledky výzkumu v rámci projektu Fa irTax z PEF MENDELU
Italský ekonom a politik Mario Monti (v současné době předseda High Level Group on Own Resources) zveřejnil zprávu o reformě rozpočtu EU, ve které cituje i výsledky studie týmu projektu FairTax pod vedením doc. Ing. Danuše Nerudové, Ph.D. z Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Docentka Nerudová společně s komisařem pro rozpočet a členy HLGOR v úterý 31. 1. 2017 prezentovala v Evropském parlamentu Montiho zprávu a představila návrh reformy zpracovaný týmem FairTax. Současně projevil zájem Úřad vlády o uspořádání workshopu na dané téma s oběma autorkami studie.
Vystoupení docentky Nerudové naleznete na adrese:

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170127IPR60078/committee-on-budgets-31012017-(a.m.)

Více aktualit

Všechny aktuality