Zimní semestr začne v termínu, prezenční výuka bude do 100 osob

7. 9. 2020
Zimní semestr na Mendelově univerzitě v Brně začne v původním termínu 21. září. Převažovat bude prezenční forma výuky. Distančně budou probíhat přednášky a obecně výuka nad 100 osob. Samozřejmostí jsou zpřísněná hygienická opatření, nutné rozestupy, dezinfekce v učebnách, povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách a další. Snahou je v maximální možné míře zabránit možnému šíření nového typu koronaviru. Studenti a pedagogové se budou řídit semaforem, který bude MENDELU na svém webu podle vývoje epidemiologické situace aktualizovat.

„Formu výuky jsme konzultovali s odborníky, jeden z nich je i součástí našeho krizového štábu. Opatření na univerzitě budou přísnější než aktuálně platná vládní a hygienická opatření. Nelze vyloučit ani změny v průběhu semestru podle vývoje epidemiologické situace,“ uvedla rektorka MENDELU Danuše Nerudová.

Vyučující budou mít například právo studenty s příznaky respiračních chorob z výuky vykázat. Dezinfekce budou nejen na chodbách, ale i před vstupem do učeben. V případě prokázané nákazy se budou podle Nerudové uzavírat jen části budov.

„Jednotlivá opatření se snažíme vybalancovat tak, abychom v maximální možné míře zachovali formát výuky, jaký byl v minulosti standardem a na druhé straně zajistili bezpečnost studentů i vyučujících. Proto budeme apelovat na studenty, aby opatření dodržovali nejen ve škole, ale i na kolejích,“ uvedla Nerudová s tím, že v případě potřeby má škola zajištěných několik pokojů pro studenty v karanténě.

Akademická sféra patří k prostředím dlouhodobě otevřeným zahraniční spolupráci. MENDELU i v zimním semestru očekává příjezd zahraničních studentů, i když v nižším počtu, než bylo v minulosti zvykem. „V podstatě lze říci, že u nás budou studovat ti, co mají odvahu přijet. V souvislosti s tím postupujeme přesně dle definovaných postupů ministerstva zdravotnictví, vnitra a zahraničí,“ uvedla rektorka. Podle aktuálních informací má na zimní semestr na MENDELU přijet asi 500 zahraničních studentů (mimo Slováků), což je asi o čtvrtinu méně než loni. Zahraniční studenti ze zemí, ve kterých je riziko nákazy vyšší než nízké, jsou povinni před vstupem do areálu univerzity absolvovat test na COVID-19.

MENDELU v současnosti neomezuje ani zahraniční mobility vědců. „Apelujeme ale na zvažování jejich skutečné nutnosti a dodržování všech nařízených postupů včetně hygienických opatření v případě rizikových zemí. Faktem zůstává, že situace logicky vede ke komplikacím u řady výzkumných projektů, některé se musely odsunout, jiné změnit,“ dodala Nerudová.

Více aktualit

Všechny aktuality