Zemědělcům rostou náklady, vede to ke zdražování

3. 12. 2018
Zemědělství je stále jedním z pracovně nejintenzivnějších odvětví a pokles nezaměstnanosti znamená nedostatek pracovní síly. Zemědělci tak musí platit vyšší mzdy za manuální práce. Platy traktoristů nebo pracujících ve vinohradech rostou dlouhodobě a i přes zvyšování hodinové odměny mají zemědělci problém najít dostatek volných a hlavně produktivních pracovníků.

Cestou je pak nahrazení lidské práce mechanizací, její nákup však jednorázově zvyšuje náklady na produkci. Alternativou je dovoz levné pracovní síly ze zahraničí, který je ale silně omezen neflexibilní politikou české vlády. Růst nákladů vstupů do zemědělství je tedy dlouhodobým trendem, novým trendem je rychlý růst nákladů práce z důvodu snižující se nezaměstnanosti a neochoty pracovat v zemědělském sektoru.
Náklady zemědělců rostou dlouhodobě také na vstupech, například umělá hnojiva jsou založena především na dusíku a jeho zdrojem je ropa. Růst ceny ropy pak následně zvyšuje cenu umělých hnojiv. Roste i cena půdy a jejího pronájmu. Všechny ceny vstupních faktorů pak z různých důvodů – vychýlení trhu, nedostatečná nabídka, spekulace – mohou růst rychleji než průměrná inflace. Na druhé straně zvyšující se výměra farem vede k úsporám z rozsahu a udržení ziskové marže umožňuje českým zemědělcům čerpání dotací z rozpočtu EU. Nadměrný růst cen komodit a potravin pak omezuje tlak obchodních řetězců.
Zemědělství je jistě závislé na počasí, buď je dobrý rok a pak je nadbytek nabídky a cena klesá, nebo je špatný rok, malá nabídka a cena roste. Nesmíme ale zapomenout, že trh se zemědělskými komoditami je dnes globalizovaný, takže neúroda v jednom regionu je kompenzována zvýšením nabídky z regionu vzdálenějšího. Většina růstu cen nemá z pohledu ekonoma přesné vysvětlení. Trhy se mají tendenci chovat iracionálně.

prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně

Kontakt pro bližší informace: Prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D., lacina@mendelu.cz; tel.: 608 483 615, Ústav financí (PEF). Zakladatel a ředitel think tanku Mendelova evropského centra (mec.mendelu.cz)

Více aktualit

Všechny aktuality