Jak odebírat zboží se skladu?

Pro odběr reklamních předmětů ze skladu je potřeba vyplnit Žádost o vydání materiálu z ústředního skladu Ekonomického odboru, a opatřit ji razítkem pracoviště a podpisem příkazce operace a správce rozpočtu. Vyplněnou žádost doneste fyzicky do skladu při odběru reklamních předmětů.

Částka se odečítá z rozpočtu vašeho pracoviště. Většina předmětů s potiskem je ze zdroje 1502, některé z 1101.

Kontakt

Operátorka skladování
Andrea Zimolová

Otevírací doba

Budova Q, suterén (dveře pod schody vedoucími do Vydavatelství)

Běžná otevírací dobaPrázdninová otevírací doba
Úterý 9:00 – 11:30Úterý 10:00 – 11:30
Středa 9:00 – 11:30
Čtvrtek 9:00 – 11:30Čtvrtek 10:00 – 11:30