Zahradnickou fakultu od března povede Patrik Burg

5. 12. 2022
Novým děkanem Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se stane Patrik Burg. Akademický senát fakulty jej zvolil 30. listopadu. Do funkce nastoupí 9. března příštího roku, nahradí tak děkanku Alenu Salašovou.

V nadcházejícím období chce nový děkan podpořit formování výzkumných týmů napříč ústavy a současně udržet rozvoj kvalitního přístrojového vybavení. „V oblasti rozvoje fakultního kampusu chci pozornost zaměřit na úspory energií, umístění ukázkových realizací a jejich spojení s edukačními potřebami, chci také dobudovat zázemí pro studenty i jejich volnočasové aktivity,“ nastínil Burg.

Patrik Burg působí na Ústavu zahradnické techniky od roku 2002. Na fakultě se aktivně podílí na výuce technicky profilovaných předmětů téměř u všech studijních programů. V rámci svého působení na Zahradnické fakultě inicioval dobudování pavilonu G s laboratorním a výukovým zázemím, ale i založení experimentální kompostárny.

V oblasti výzkumu se nový děkan zaměřuje na problematiku sledování a hodnocení zemědělských strojů ze zahradnické, vinohradnické, vinařské a komunální oblasti. Specializuje se také na zpracování biologicky rozložitelného odpadu z vinic kompostováním, využití kompostů v zahradnictví a na hodnocení půdního zhutnění v trvalých porostech. Současně se věnuje i problematice technologií spojených s výrobou sekundárních produktů a technologií výroby bioenergetických produktů.

Zahradnická fakulta sídlí v Lednici, vzdělává přes 950 studentů. Na budoucí povolání se v kampusu připravují například vinaři, floristé nebo krajinářští architekti. V areálu se nachází ukázkové zahrady a sbírkové skleníky i rozsáhlé genové kolekce rostlin. Součástí fakulty je i vědecko-výzkumné pracoviště Mendeleum, kde se v minulosti znovuobjevovaly Mendelovy zákony.

Více aktualit

Všechny aktuality