Začátkem června začne oprava cesty mezi Adamovem a Útěchovem

27. 5. 2019
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity opraví ve dvou etapách komunikaci spojující Adamov a Městskou část Brno-Útěchov. První část oprav začne v sobotu 1. června, stavební práce jsou naplánovány do konce srpna. Po dobu rekonstrukce bude opravovaná část původně lesní cesty, po které od 80. let jezdí také auta, uzavřena a řidiči budou muset využít objížďky.  První část oprav začne na okraji Adamova a končí u hradu Ronov. Vyjde celkem na 7,5 milionu korun. Na opravách se podílí stejnou částkou tři subjekty – kromě ŠLP Křtiny ještě město Adamov a Jihomoravský kraj, každý přispěje sumou 2,5 milionu korun. Opravy si vyžádal stav vozovky, zbytek cesty směrem k Útěchovu přijde na řadu zřejmě v následujících letech.

Cesta mezi Útěchovem a Adamovem byla vybudována jako lesní odvozní cesta, od 80. let minulého století ji používá veřejnost i pro automobilovou dopravu. Jde o jednu ze dvou komunikací spojujících Adamov s Brnem, která nyní dostane zbrusu nový povrch.

„Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně vnímá potřebu obnovy vozovky a zvýšení bezpečnosti provozu na této původně pouze lesní cestě, která je využívána převážně veřejností k osobní automobilové dopravě, cykloturistice, ale i zásobování,“ uvedla vedoucí oddělení správy majetku ŠLP Křtiny Marie Procházková. Hlavním cílem opravy, kterou ŠLP Křtiny financuje i přes problémy v lesním hospodářství posledních let, je zajištění kvalitní a bezpečné příjezdové cesty do Adamova.

Vybraná stavební firma v první etapě opraví silnici o celkové délce přibližně 1,6 km. Součástí rekonstrukce je i sanace lokálních poruch, obnova stávajícího nefunkčního odvodnění, rekonstrukce odvodňovacích žlabů, čel a pročištění propustků a úprava nezpevněných krajnic. V rámci stavby dojde k výměně zkorodovaných svodidel a pro zvýšení bezpečnosti budou v členitém terénu nově doplněna svodidla v celkové délce 540 metrů. Stavební práce bude provádět společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., která vzešla z veřejné soutěže.

„Prosíme veřejnost jak o pochopení dočasné uzavírky komunikace, tak zvýšeného provozu na objízdných trasách a pohybu stavební techniky. Doufáme, že řidiči a cyklisti pak od září nový povrch ocení,“ dodala Procházková.

Opravovanou komunikaci mimo běžný provoz využívají hasiči i jiné složky Integrovaného záchranného systému ČR. Jde o jedinou zpevněnou komunikaci do částí Adamova Ptačina a Kolonie, kam standardně není možné zajet speciální technikou, která nepodjede železniční most koridoru železniční trati Brno-Praha na ulici Nádražní. V případech, kdy dojde na řece Svitavě k povodňové situaci, jako např. v letech 1997, 2005 nebo 2006, a příjezd od Josefovského údolí či od Bílovic nad Svitavou je nemožný, slouží tato cesta pro záchranné složky jako jediný bezpečný přístup do výše uvedených lokalit.

Kontakt pro bližší informace: Ing. Marie Procházková, vedoucí oddělení správy majetku ŠLP Křtiny, marie.prochazkova@slpkrtiny.cz; tel.: 724 815 812

Více aktualit

Všechny aktuality